DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KPA

Celem szkolenia: Rok 2022 to rok zmian dla e- doręczeń. To ostatni moment na przygotowanie instytucji do prawidłowego stosowania w praktyce przepisów o e-doręczeniach. Ustawa o e-doręczeniach wprowadza nową usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która ma pozwolić na dostarczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji. Usługa e-doręczenia umożliwi otrzymywanie i wysyłanie korespondencji pomiędzy obywatelami a administracją publiczną drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. Udział w szkoleniu z doręczeń elektronicznych umożliwia zdobycie wiedzy o wymaganiach prawa Unii Europejskiej oraz polskiej ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jest to szkolenie skierowane do organów administracji publicznej, instytucji publicznych ale również do przedsiębiorców.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – omówienie i analiza
 • Doręczenia elektroniczne,
 • Proces doręczenia,
 • Dowody wystawiane przez usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • Skrzynki doręczeń,
 • Wspólna infrastruktura adresowa,
 • Doręczenia i wymiana informacji wyłączona spod regulacji,
 • Obowiązki organów administracji publicznej,
 • Definicje
 1. Europejskie normy w zakresie doręczeń elektronicznych
 2. Zmiany w zakresie postępowania administracyjnego (k.p.a.) związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach, w tym: zakres zastosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych, podstawowa siatka terminologiczna oraz świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej (dopuszczalność, warunki skuteczności, moment doręczenia oraz opłaty).
 3. Potwierdzenie nadania potwierdzenie otrzymania
 4. Bezpieczeństwo
 5. Pytania uczestników

Wykładowca: prawnik, wykładowca na Uniwersytecie Wirtualnym w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, europejskiego, praw autorskich, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Sądach Rejonowych RODO. Długoletni dydaktyk, specjalizujący się w prawie administracyjnym, prawie pracy oraz prawie UE. Przeprowadziła szereg szkoleń z KPA, ochrony danych osobowych RODO.

Czas i miejsce szkolenia:

 • 12.12.2022 r szkolenie on-line, w godzinach 10.00-15.00.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

pon.pon. grugrugrugru
10:00 am — 11:00 am (1h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line