ELEKTRONIZACJA I NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z KORONOWIRUSEM W TLE

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej nowej opcji – szkoleń w formie webinarów, podczas których będziecie mieć Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu – prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

Cel i korzyści: Dowiesz się jak udzielać zamówień elektronicznie, jak uniknąć nieprawidłowości w udzielaniu zamówień, poznasz zapisy i sposób realizacji zamówień wg nowej ustawy prawo zamówień publicznych . Uczestnicy szkolenia zostaną także zapoznani z przepisami obowiązującymi w zamówieniach w okresie zagrożenia epidemicznego. Otrzymają prezentację i różne wzory praktycznych rozwiązań (pism).

10.00.-11.30 BLOK I : ELEKTRONIZACJA Z COWID-19 W TLE

1. Wprowadzenie elektronizacji w postępowaniu krajowym czyli elektronizacja obowiązkowa i fakultatywna oraz elektronizacja jako alternatywa wobec zagrożenia epidemicznego.

 • kiedy wprowadzono elektronizację- ROK 2002 –To nie jest wcale nowy temat -jak wygląda obecny stan prawny?
 • procedura o zamówienie publiczne prowadzona elektronicznie jako alternatywa wobec zagrożenia epidemicznego –omówienie procedury od A do Z z uwzględnieniem elektronizacji,

Przerwa 15 minut

Blok II: 11.45-13.00: PROCEDURA ELEKTRONICZNA CIĄG DALSZY

2. Otwarcie ofert w stanie zagrożenia epidemicznego – jakie czynności techniczne można wprowadzić w cele zapobieżenia sytuacji zagrożenia w świetle obowiązujących przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych

3. protokołowanie postępowania – jakie dokumenty w formie elektronicznej?

4. Kontrola a elektronizacja

Przerwa 15 minut

Blok III: 13.00-14.30: NOWA USTAWA PZP

5. Nowe prawo zamówień publicznych które wejdzie w życie od 01.01.2021 r.

 • charakterystyka, układ nowej ustawy
 • wyłączenia i inne przepisy- są ale w innych częściach ustawy niż obecnie
 • zamówienia do progu 130 000 PLN-obowiązku powyżej 50 000 PLN
 • Zamówienia powyżej progu 130 000 PLN do progów unijnych schemat
 • Zamówienia powyżej progów unijnych
 • Analiza przed wszczęciem postępowania- kto to będzie musiał robić i jak?
 • Umowy- katalog klauzul abuzywnych

Blok IV- 14.30-15.30: KORONOWIRUS A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

6. Wprowadzenie: Prawo zamówień publicznych a stan zagrożenia epidemicznego:

 • sytuacja prawna- Specustawa, wyłączenia, uproszczenia, udogodnienia
 • przedłużanie terminów – Ustawa Pzp (przepisy funkcjonujące w ustawie a stosowanie w stanie wyjątkowym, zagrożenia, wyłączenia, uproszczenia, udogodnienia-
 • siła wyższa, podpisanie umowy

Wykładowca: Nieprzerwanie związany z zamówieniami publicznymi: szkoli przedstawicieli administracji publicznej i wykonawców-przedsiębiorców. Audytuje, kontroluje – pracuje przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek-w tym przedsiębiorców.Prowadził szkolenia dla różnych podmiotów, zamówienia publiczne to jego pasja. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwał Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedł na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorował wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu. pracował także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego przy dużych zamówieniach w Ramach dwóch projektów UE, Był doradcą ds. zamówień publicznych prze Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie (zasięg: województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie) gdzie pomagaŁ Beneficjentom realizować projekty EFS na podstawie zasady konkurencyjności. Pracował jako specjalista ds zamówień publicznych i konkurencyjności w projektach dofinansowanych z UE (ZPOR, EFS, EFRR, RPO, POiŚ, Interreg, projekty Norweskie).  

Czas szkolenia: 18.09.2020 r. w godzinach 10.00-15.30,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

pt.pt. wrzwrzwrzwrz
10:00 am — 3:30 pm (5h 30′)

ON-LINE

Ekspert

Formularz pdfZgłoszenie on-line