KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ.

Na szkoleniu omówimy:

 • Nowe zasady finansowania projektów
 • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta
 • Nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte.
 • Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027
 • Matryca kwalifikowalności
 • Zakup nieruchomości
 • Wkład niepieniężny
 • VAT
 • Cross-financing w EFRR/FS a EFS+
 • Zakupy środków trwałych i amortyzacja
 • Wydatki niekwalifikowalne
 • Personel projektu
 • formy zatrudnienia
 • dokumentowanie pracy
 • kwalifikowalność składników wynagrodzeń
 • Wyłanianie wykonawców w projektach:
 • Zasada konkurencyjności – procedura krok po kroku
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Uproszczone metody rozliczania – omówienie form zastosowania i rozliczenia.
 • Stawki jednostkowe
 • Stawki ryczałtowe
 • Kwoty ryczałtowe.

Szkolenie poprowadzi Trener, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE

 • Termin: 19.02.2024 r.,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

pon.pon. lutlutlutlut
10:00 am — 11:00 am (1h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line