20 MAJA WCHODZĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY BĄDŹ GOTOWY NA ZMIANY

Szanowni Państwo,

Zwracam się z zapytaniem czy możemy przesłać ofertę szkolenia w związku
z uchwaleniem przez Sejm dnia 20 lutego 2015 nowelizacji ustawy Prawo Budowlane

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

  • Jakie rodzaje robót budowlanych objętych zwolnieniem z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lecz wymagające zgłoszenia?
  • Jakie rodzaje robót budowlanych objętych zwolnieniem z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę bez konieczności uzyskania zezwolenia publicznoprawnego w jakiejkolwiek formie?
  • Jaki katalog robót budowlanych realizowanych na podstawie zgłoszenia, do którego załączyć należy projekt budowlany, zwanego dalej ,,zgłoszeniem z projektem budowlanym?
  • Jaki będzie zakres i forma dokumentacji przy poszczególnych rodzajach procedur poprzedzających rozpoczęcie robót?
  • Jak ma wyglądać tok postępowania przy zamiarze dokonania istotnego odstępstwa w trakcie realizacji od dołączonej do rejestracji robót, dokumentacji projektowej?
  • Jakie nowe konsekwencje popełnienia samowoli budowlanej?
  • Jakie nowe terminy i procedury uzyskania możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu?
  • Odpowiedzialność karna i zawodowa.

Te i inne zagadnienia omówimy na szkoleniu, które prowadzić będzie:

Trener – radca prawny, doświadczony wykładowca prowadził wykłady z zakresu prawa budowlanego i inwestycji budowlanych (m.in. Politechnika Warszawska), brał udział w pracach legislacyjnych związanych z prawem budowlanym w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Prowadzi jako wspólnik Kancelarię Prawną zajmując się obsługą prawną tworzenia, likwidacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwiązywaniem zagadnień prawnych nieruchomości i inwestycji budowlanych. Autor wielu publikacji i komentarzy z dziedziny prawa budowlanego, planowania przestrzennego, BHP w budownictwie (m.in. „Planowanie przestrzenne, Prawo budowlane, przepisy i komentarz.” „Umowy w inwestycjach budowlanych”)
 

Czas i miejsce szkolenia: 25 maja 2015 r Poznań, Hotel Lech (Św. Marcin 74), w godzinach 10.00-16.00

Cena udziału w szkoleniu: 490 netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT)
*ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

Cena zawiera serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Zgłoszenie do wysłania faksem na numer: (22) 811 36 74 lub podpisane i zeskanowane drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl 

Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel.(22) 811-12-22, 614-09-32

Potwierdzenie uczestnictwa: na 5 dni przed szkoleniem

śr.śr. siesiesiesie
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Wrocław

Trener – Prawo budowlane

Pobierz pdfZapisz się