NOWE ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW ORAZ NOWE ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027 DLA GMIN MIAST I WSI.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach praktycznych z kwalifikowalności wydatków z nowej perspektywie finansowej. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Na szkoleniu omówimy:

 1. Nowe zasady finansowania projektów
 • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta
 • Nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte.
 1. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027
 • Cross-financing w EFRR/FS a EFS+,
 • Zakupy środków trwałych i amortyzacja,
 • Matryca kwalifikowalności,
 • Zakup nieruchomości,
 • Wkład niepieniężny,
 • VAT,,
 • Wydatki niekwalifikowalne,
 1. Personel projektu
 • formy zatrudnienia,
 • prawidłowe dokumentowanie pracy
 • które składniki wynagrodzeń są kwalifikowane a które nie,
 1. Wyłanianie wykonawców w projektach:
 • Zasada konkurencyjności – procedura A do Z,
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia,
 1. Uproszczone metody rozliczania – omówienie form zastosowania i rozliczenia.
 • Stawki jednostkowe,
 • Stawki ryczałtowe,
 • Kwoty ryczałtowe.

Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak – Trener, konsultant, kontroler, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Wybitny ekspert i trener w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE

 • Termin: 8.03.2024 r.,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje email, telefoniczne z trenerem do 30 dni od dnia szkolenia).

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

pt.pt. marmarmarmar
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line