NOWELIZACJA – DWANAŚCIE ZMIAN W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI, O KTÓRYCH KAŻDY W ADMINISTRACJI MUSI WIDZIEĆ.

Nowelizacja przepisów weszła w życie 25.03.2024 r.

Szanowni Państwo dnia 25.03.2024 weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy na temat zmian o których każdy uczestnik postępowania egzekucyjnego w administracji, powinien wiedzieć.

Szkolenie jest dedykowane w szczególności dla pracowników organów administracji publicznej występujących w roli wierzycieli,, oraz osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji, ze szczególnym nastawieniem na egzekucję administracyjną należności pieniężnych.

Na szkoleniu omówimy:

Zmiany w zakresie praw i obowiązków wierzyciela publicznoprawnego.

 • Stosowanie przepisów KPA do czynności wierzyciela przed wszczęciem postępowania.

Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego – czynności wierzyciela po nowelizacji.

 • Nowa definicja wynagrodzenia za pracę dla celów egzekucji administracyjnej.
 • Nowy termin przedawnienia kosztów upomnienia.
 • Zmiany w funkcjonowaniu Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 • Nowe zasady ustalania kwoty „bagatelnej” dla podejmowania działań przez wierzyciela.
 • Nowy wzór tytułu wykonawczego, w tym: powrót do danych: imię ojca, imię matki i data urodzenia zobowiązanego.
 • Likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
 • Przesłanki do wystawienia dalszego tytułu wykonawczego.
 • Nowe uprawnienia małżonka zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu zobowiązanego; kara porządkowa za brak złożenia oświadczenia.
 • Zmiany w e-ZW wierzyciela dla organu egzekucyjnego.
 • Podmiot, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • Nowe zasady dot. zawieszenia i umorzenia postepowania egzekucyjnego.
 • Zmiany w zasadach obliczenia kosztów egzekucyjnych.
 • Zmiany w zakresie obliczania opłaty manipulacyjnej
 • Przesłanki wyłączające naliczenie opłaty manipulacyjnej
 • Nowe przesłanki pobrania opłaty za czynności egzekucyjne

Zbieg przepisów

Przepisy przejściowe, czyli jakie przepisy, w jakich sytuacjach stosujemy.

Przepisy wykonawcze.

Wykładowca: prawnik posiadający praktyczne doświadczenie, prowadzący od 20 lat  szkolenia, warsztaty i konsultacje z  prawa administracyjnego w organach administracji publicznej wszystkich szczebli, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerokim gronem odbiorców. Jego szkolenia przyczyniają się do podnoszenia standardów pracy urzędnika oraz zwiększania świadomości na temat prawidłowego stosowania przepisów postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji. Wykładowca min. na AHE w Łodzi, gdzie prowadził zajęcia z szerokiego zakresu dziedzin prawa, w tym podstaw prawa cywilnego, konstytucyjnego, europejskiego i praw autorskich.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00 – 15.00), szkolenie on-line. Termin szkolenia: 7.06.2024 r.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 2 dni przed szkoleniem.

pt.pt. czeczeczecze
10:00 am — 4:00 pm (6h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line