NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJENGO

Szkolenie w wyczerpujący i praktyczny sposób przybliża kwestie dotycząca min wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego, postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej, mediacji. Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 16.04.2020 r., która wprowadziła możliwość doręczenia wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego. Ustawy z 18.12.2020 r., która w szczególności dodano nową podstawę żądania wznowienia postępowania w postaci wydania orzeczenia TSUE, które ma wpływ na treść wydanej decyzji administracyjnej.  Ustawy z 21.01 2021 r., która wprowadzono zmiany w zakresie podpisywania zaświadczeń wydanych w formie elektronicznego dokumentu i ustawy z 11.08.2021 r. wprowadzającą rewolucję w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych. Nowelizacja w praktyce zamyka bowiem, w większości przypadków, możliwość dochodzenia zwrotu w naturze, wywłaszczonych wiele lat temu nieruchomości, przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych. Szkolenie odpowie na pytania, jakie pojawiły się odnośnie ww. zmian.

Program szkolenia:

 1. Jakie sprawy obejmuje nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego?
 2. Czy nowelizacja dotyczy  jedynie spraw reprywatyzacyjnych?
 3. Jakich aktów prawnych związanych z nacjonalizacją dotyczy nowelizacja k.p.a.?
 4. Czy nowelizacja dotyczy tzw. mienia bez spadkowego?
 5. Jak prawidłowo dokonać wszczęcia postępowania administracyjnego? (warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego) Sposoby wszczęcia postępowania. Fazy wszczęcia postępowania. Odmowa wszczęcia postępowania. Jak zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania? Forma wszczęcia /odmowy wszczęcia postępowania. Jak określić datę wszczęcia postępowania- przykłady. Skutki wszczęcia postępowania administracyjnego.
 6. W jaki sposób udostępniać akta sprawy? (udostępnianie akt sprawy stronie, dostęp na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, RODO a udostępnianie akt). Udostępnianie akt w czasie pandemii. Czy można ograniczać dostęp do akt postępowania administracyjnego ? Jakie są zasady udostępniania akt sprawy? Udostępnianie akt w drodze elektronicznej.
 7. Zawieszenie postępowania (przesłanki/przykłady) Postanowienie o zawieszeniu postępowania. Skutki zawieszenia postępowania. Obligatoryjne i fakultatywne zawieszenia postępowania. Przykłady częściowego zawieszenia postępowania.
 8. Dowody w postępowaniu administracyjnym (błędy popełniane przez organy, omówienie procedury dowodowej). Środki nazwane i dowody nienazwane. Żądanie dowodowe strony. Gradacja środków dowodowych. Protokoły, adnotacje.
 9. Najczęstsze błędy przy sporządzaniu decyzji. Jakie są składowe decyzji?  Jak uzupełnić, sprostować decyzje administracyjna? Rodzaje decyzji administracyjnych. Wzór decyzji.
 10. Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia – problemy praktyczne.
 11. Postępowania: odwoławcze (I i II instancja), wznowieniowe i o stwierdzenie nieważności decyzji. Terminy. Sposób wniesienia wniosku. Wymogi formalne wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji.
 12. Zagadnienia z zakresu postępowań skargowych (tryb, terminy, odwołania)
 13. Procedura przekazywania akt drogą elektroniczną do sądów administracyjnych po złożeniu skargi.
 14. Terminy przedawnienia w kpa.

Wykładowca: prawnik, wykładowca na Uniwersytecie Wirtualnym w Łodzi, gdzie prowadziła zajęcia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, podstaw prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, europejskiego, praw autorskich, RODO. Długoletni dydaktyk, specjalizujący się w prawie administracyjnym, RODO, prawie pracy oraz prawie UE. Przeprowadziła szereg szkoleń prawa administracyjnego, KPA, z ochrony danych osobowych RODO, Jest twórcą procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Sądach Rejonowych

 Czas i miejsce szkolenia: Czas i miejsce szkolenia: online na platformie CLICKMEETING, w godzinach 10.00-15.00.

 • Termin – 25.10.2021 r.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto). *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT. (Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia).

Zgłoszenie prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

pon.pon. paźpaźpaźpaź
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line