OPŁATY ZA USUNIĘCIE I PARKOWANIE POJAZDÓW, PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU W TRYBIE ART.130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Zasady ustalania przez radę powiatu wysokości opłat za usuwanie (holowanie) i parkowanie pojazdów.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej nowej opcji – szkoleń w formie webinarów, podczas których będziecie mieć Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu – prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

Na szkoleniu:

 1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela.
 2. Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu.
 3. Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi.
 4. Zasady postępowania od 12 września 2019 r. wskutek wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. K 6/17 w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów  ( art.130a ust. 5c i ust. 7 pkt 1 ustawy ).
 5.  Zasady podejmowania uchwał rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Kwestionowanie uchwał przez prokuraturę i sądy administracyjne.
 6. Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.
 7. Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
 8. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 9. Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem,  oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 10.  Pojęcie „ zakończenie postępowania”, ustalanie właściciela pojazdu, elementy postępowania administracyjnego.
 11. Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem,  z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 12. Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych.
 13. Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi.
 14. Zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas szkolenia: 4 czerwca 2020 r.

Cena udziału w szkoleniu: 550,00 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

czw.czw. czeczeczecze
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line