PRAWIDŁOWA DOKUMENTACJA W ZARZĄDZANIU DROGAMI PUBLICZNYMI I WEWNĘTRZNYMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. PRAKTYCZNE WARSZTATY SZCZEGÓŁOWO OMAWIAJĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW NA PRZYKŁADACH

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej nowej opcji – szkoleń w formie webinarów, podczas których będziecie mieć Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu – prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

Program szkolenia:

 1. Zasady postępowania w sprawach zajęcia pasa drogowego.
 2. Treść decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdów.
 3. Ustalanie kar pieniężnych za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia.
 4. Decyzja nakazująca przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 5. Zezwolenie na lokalizację obiektu, urządzenia lub reklamy. Przesłanki odmowy jego wydania.
 6. Treść zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu:
 • prowadzenia robót
 • umieszczania obiektów budowlanych oraz reklam
 • umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej
 • na prawach wyłączności.
 1. Wymierzanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
 2. Zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości.

Czas szkolenia: 3.06.2020 r. , w godzinach 10:00-15:00.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto).

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

śr.śr. czeczeczecze
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line