PRAWIDŁOWE PRZEPROWADZANIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI W GMINACH PRAKTYKA I KONTROWERSJE

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej nowej opcji – szkoleń w formie webinarów, podczas których będziecie mieć Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu – prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

Na szkoleniu:

 • Podział geodezyjny a podział prawny.
 • KPA a procedura podziałowa,
 • Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości i jego etapy. Elementy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Wszczęcie z urzędu.
 • Zawieszenie postępowania podziałowego.
 • Wydawanie opinii w sprawie podziału – badanie zgodności z planem miejscowym, warunkami zabudowy albo z przepisami odrębnymi.
 • Podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Zasady i tryb dokonywania podziałów nieruchomości  rolnych i leśnych.
 • Podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy ( przypadki z art. 95 ustawy ).
 • Zasady dokonywania podziału z urzędu.
 • Badanie dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
 • Podział nieruchomości zabudowanych.
 • Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Podział nieruchomości pod drogi publiczne oraz ich poszerzenie.
 • Połączenie i podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie.
 • Ustalanie opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości.
 • Terminy załatwiania spraw,
 • Ponaglenie,
 • Nowa treść decyzji administracyjnej,
 • Sporządzanie poświadczeń z oryginałem dokumentów,
 • Ugoda i mediacja,
 • Przedkładanie dodatkowych dowodów przy zakończeniu postępowania.
 • Decyzje ostateczne a prawomocne.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości.

Czas szkolenia: 27.05.2020 r. , w godzinach 10:00-15:00.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto).

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

wt.wt. majmajmajmaj
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line