Transgraniczne przemieszczanie odpadów czyli wszystko o załączniku VII.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach..

Na szkoleniu omówimy:

 1. Podstawa prawna transgranicznego przemieszczania odpadów,
 2. Najważniejsze definicje,
 3. Klasyfikacja odpadów (Kody z Konwencji Bazylejskiej, lista zielona, kody z dyrektywy unijnej 6 cyfrowe); posługiwanie się różnymi katalogami, poprawne nadawanie kodu odpadu – część warsztatowa,
 4. Procedura ogólnych obowiązków w zakresie informowania i postępowanie w przypadku zwrotu odpadów,
 5. Obowiązki uczestników transgranicznego przemieszczania odpadów,
 6. Proces realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów – wypełnienie dokumentu określonego w załączniku VII, najczęstsze błędy, omówienie przykładowej umowy zobowiązującej – część warsztatowa,
 7. SENT i platforma PUESC – rejestracja, dokonywanie zgłoszeń przy imporcie odpadów – część warsztatowa,
 8. Przemieszczanie odpadów z listy zielonej wewnątrz UE i do krajów OECD,
 9. Przemieszczanie odpadów z listy zielonej poza kraje OECD – ograniczenia,
 10. Wpis do BDO, prowadzenie ewidencji przy transgranicznym przemieszczaniu i sprawozdawczość,
 11. Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów przez uprawnione organy
 12. Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów – kiedy następuje,
 13. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.

Wykładowca: Paula Makuch-Bursiewicz – ukończyła studiów inżynierskich i magisterskich na Politechnice Gdańskiej w zakresie ochrony środowiska oraz technologii ochrony środowiska oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) w zakresie prawa i zarządzania w ochronie środowiska. Posiada zarówno niezbędną wiedzę techniczną do wspierania gmin w zagadnieniach ochrony środowiska jak i doświadczenie we współpracy z firmami działającymi międzynarodowo. na co dzień wspiera firmy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – zarówno w bezpośredniej współpracy jak i przez prowadzenie szkoleń. Specjalizuje się w transgranicznym przemieszczaniu odpadów – przepisach i praktyce – jako była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska ma doświadczenie w prowadzeniu kontroli w zakresie międzynarodowego przemieszczania i gospodarki odpadami. Ma za sobą również doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z ochroną środowiska w przemyśle oraz w globalnej korporacji.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE:

 • Termin: 23.05.2024 r.,

Cena udziału w szkoleniu: 1150 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 1414,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT (Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

czw.czw. majmajmajmaj
10:00 am — 11:00 am (1h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdf