USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ. PROBLEMATYKA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO – PO ZMIANACH 2019 ROKU

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).

Na szkoleniu omówimy następujące nowe zmiany:

 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 4.07.2109 r.
  o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:
 • Nowość – nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych,
 • Nowość – nowe zasady instalowania w pasach drogowych punktów dostępu bezprzewodowego,
 • Nowość – wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych
  i zasady ustalania opłat,
 • Nowość – opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  w kanalizacji kablowej,
 • Nowość – nowa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • Nowość – możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na  realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty,
 • treść umowy z inwestorem,
 • Nowość – zasady postępowania w związku z uchyleniem art. 40f.
 • Nowość – Zaliczanie drogi do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.
 1. Przebudowa lub remont obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym.
 2. Ponoszenie kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym.
 3. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 4. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym.
 5. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów
  i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 6. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 7. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 8.  Wydawanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 9. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 10. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.
 11.  Usuwanie awarii w pasie drogowym.
 12.  Omówienie nowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-16.00):

 • 27 luty 2020 r. Poznań, COSINUS (Święty Marcin 66/72),,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) **ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl,

czw.czw. lutlutlutlut
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Poznań

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line