USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ. PROBLEMATYKA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO – W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej nowej opcji – szkoleń w formie webinarów, podczas których będziecie mieć Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu – prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

Na szkoleniu omówimy następujące nowe zmiany:

 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 4.07.2109 r.
  o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:
 • Nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych,
 • Nowe zasady instalowania w pasach drogowych punktów dostępu bezprzewodowego,
 • Wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych
  i zasady ustalania opłat,
 • Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  w kanalizacji kablowej,
 • Nowa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • Możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na  realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty,
 • treść umowy z inwestorem,
 • Zasady postępowania w związku z uchyleniem art. 40f.
 • Zaliczanie drogi do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.
 1. Przebudowa lub remont obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym.
 2. Ponoszenie kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym.
 3. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 4. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym.
 5. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów
  i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 6. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 7. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 8.  Wydawanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 9. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 10. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.
 11.  Usuwanie awarii w pasie drogowym.
 12.  Omówienie nowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas szkolenia: 28 maja 2020 r. w godzinach 10.00-15.00,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

czw.czw. majmajmajmaj
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line