USTAWA O RZECZACH ZNALEZIONYCH – NOWE PYTANIA, NOWE ODPOWIEDZI

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: “Ustawa o rzeczach znalezionych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć. Podczas szkolenia otrzymają Państwo rozwiązania licznych problemów oraz przeprowadzone zostaną liczne studia przypadków.

Na szkoleniu udzielimy nowych odpowiedzi na poniższe pytania: 

 1. Czy każdą rzecz musimy oszacować?
 2. Co to są rzeczy szczególnego rodzaju?
 3. Czy zawsze powinniśmy oddać rzecz znalazcy?
 4. Jak traktować nośniki pamięci?
 5. Kiedy możemy odstąpić od oddania znalazcy rzeczy, której wartość przekracza 100 zł?
 6. Co należy zrobić z rzeczami, które nie zostały odebrane przez znalazcę i uprawnionego?
 7. Czy osoba uprawniona może chronić swoje dane adresowe?
 8. Jak postąpić z dokumentami, które powinny zostać przekazane Policji?
 9. Czy pośrednik i znalazca mają takie same uprawnienia?
 10. Czy pracownicy różnych organizacji, spółek i innych podmiotów prawnych są traktowani jako znalazcy, w przypadku znalezienia rzeczy?

Podczas szkolenia przeprowadzone zostanie studium przypadku. Poniżej zamieszczamy trzy przykładowe zagadnienia problemowe:

 1. Przy oszacowaniu rzeczy znalezionej okazało się, że jest nośnikiem pamięci. Jej koszt oszacowania wyniósł poniżej 100 zł, oddajemy czy pozostawiamy ?
 2. Znalazca nie odebrał rzeczy w wyznaczonym terminie, czy możemy tą rzecz przejąć na własność a może oddać do używania lub sprzedać ?
 3. Osoba uprawniona jest zobowiązana do wypłaty znaleźnego lecz nie wyraża zgody na ujawnienie swoich danych, czy możemy postąpić zgodnie z jej życzeniem ?

Wykładowca:  prawnik, członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie.

Ekspert doradca i konsultant w dziedzinie problematyki Ustawy o rzeczach znaleziony. Twórca licznych interpelacji i tez kierowanych do administracji państwowej w odniesieniu do problematyki Ustawy o rzeczach znalezionych. Od ponad 10 lat doradza oraz zajmuje się tematyką wynikającą z Ustawy o rzeczach znalezionych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów w dziedzinie metod i technik psychologicznej windykacji należności,  skutecznej nauki negocjacji oraz przepisów prawa cywilnego i administracyjnego. Poznała formy cywilno-prawnego zabezpieczenia umów oraz przepisy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Jej słuchaczami są studenci, kursanci i przedsiębiorcy różnych branż.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00 – 15.00): 24.05.2024 r., szkolenie on-line,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 2 dni przed szkoleniem.

pt.pt. majmajmajmaj
10:00 am — 4:00 pm (6h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line