WSPARCIE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZIELONEJ TRANSFORMACJI DLA MIAST, GMIN, POWIATÓW.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach praktycznych ze wsparcia na ochronę środowiska w perspektywie finansowej 2021-2027. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Na szkoleniu omówimy:

 1. Linia demarkacyjna pomiędzy programem krajowym i regionalnymi programami operacyjnymi
 2. Poprawa efektywności energetycznej w programach operacyjnych regionalnych (na wybranych przykładach) oraz w programie krajowym (FEnIKS)
 3. Zielona transformacja przedsiębiorstw
 4. Europejski Zielony Ład- założenia
 5. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.
 6. FEniKS:

Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności:

 • Efektywność energetyczna
 • Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR:

 • Infrastruktura ciepłownicza, Rozwój OZE, Infrastruktura energetyczna
 • Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom
 • Woda do spożycia
 1. FENG: Zazielenianie przedsiębiorstw, kredyt ekologiczny, Zielony Fundusz

Gwarancyjny, Green Innovation Hubs (GIH) – ośrodki zielonych innowacji), IPCEI wodorowy

 1. KPO (część dotacyjna i pożyczkowa)
 2. FEPW (Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, priorytet Energia i klimat)
 3. Oferta NFOŚGW w zakresie ochrony środowiska, w tym ze środków krajowych: np. Program „Czyste powietrze”, „Mój prąd”,
 4. Program LIFE, Program HORYZONT EUROPA, Program FUNDUSZ INNOWACYJNY.
 5. Program INTERREG: Europa, Europa Środkowa, region Morza Bałtyckiego
 6. Program URBACT.

Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak – Trener, konsultant, kontroler, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Wybitny ekspert i trener w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

 Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE

 • Termin: 20.03.2024 r.,

 Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje email, telefoniczne z trenerem do 30 dni od dnia szkolenia).

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

śr.śr. marmarmarmar
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line