ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej nowej opcji – szkoleń w formie webinarów, podczas których będziecie mieć Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu – prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

Stan zagrożenia Epidemicznego wpływa także w znaczny sposób na sposób realizacji zamówień publicznych, zmieniają się czynności Zamawiających ale również Wykonawców na całym Rynku zamówień publicznych, także w zamówieniach w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w przepisach prawa, które jednocześnie zmieniają sposób przeprowadzenia postępowań. Pojawiające się specustawa wprowadza wiele nowych zmian więc czas żeby zapoznać z nimi uczestników szkolenia którzy są jednocześnie uczestnikami rynku zamówień publicznych.

 1. Wprowadzenie: Prawo zamówień publicznych a stan zagrożenia epidemicznego: sytuacja prawna
 2. Specustawa w związku z Cowid-19- wyłącza stosowanie przepisów pzp-art. 6
 3. Specustawa a art. 12 i wyłączenie w innych przepisach związanych z Prawem zamówień publicznych min w Prawie budowlanym
 4. Dodatkowe wyłączenia przepisów pzp i zasady konkurencyjności w tym w projektach dofinansowanych w unii europejskiej
 5. Otwarcie ofert w stanie zagrożenia epidemicznego-jakie czynności techniczne można wprowadzić w cele zapobieżenia sytuacji zagrożenia w świetle obowiązujących przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych,
 6. Wydłużanie terminów w postępowaniu
 7. Wprowadzenie elektronizacji w postępowaniu krajowym,
 8. Zamówienie z wolnej ręki-czy możemy zastosować ten tryb w czasie Epidemii? Jeśli tak to jaka podstawa prawna?
 9. A może komunikacja elektroniczna jako antidotum na stan zagrożenia?
 10.  Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 – najważniejsze rozwiązania dot. rynku zamówień publicznych,
 11. Kontrola w czasie Epidemii
 12. Zasady zawierania umów w związku z Cowid-19
 13. Siła wyższa- definicja siły wyższej i czy można stosować w obecnym stanie zagrożenia?
 14. Podsumowanie i porównanie przepisów obowiązujących z nowymi zasadami udzielania zamówień w związku z Cowid-19.
 15. Zakończenie szkolenia: dodatkowy zestaw pytań i odpowiedzi.

Wykładowca: Marcin Więckowski – Nieprzerwanie związany z zamówieniami publicznymi: szkoli przedstawicieli administracji publicznej i wykonawców-przedsiębiorców. Audytuje, kontroluje – pracuje przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek-w tym przedsiębiorców.Prowadził szkolenia dla różnych podmiotów, zamówienia publiczne to jego pasja. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwał Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedł na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorował wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu. pracował także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego przy dużych zamówieniach w Ramach dwóch projektów UE, Był doradcą ds. zamówień publicznych prze Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie (zasięg: województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie) gdzie pomagaŁ Beneficjentom realizować projekty EFS na podstawie zasady konkurencyjności. Pracował jako specjalista ds zamówień publicznych i konkurencyjności w projektach dofinansowanych z UE (ZPOR, EFS, EFRR, RPO, POiŚ, Interreg, projekty Norweskie).    .

Czas szkolenia: 8.06.2020 r. w godzinach 9.00-15.30,

Cena udziału w szkoleniu: 300 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 369,00 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

pon.pon. czeczeczecze
9:00 am — 3:35 pm (6h 35′)

ON-LINE

Ekspert

Formularz pdfZgłoszenie on-line