Drogi publiczne, drogi wewnętrzne, podziały nieruchomości

 

TRENER

 


radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

 

Skontaktuj się: [Kliknij]