TRENER 

 


adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Zajmuję się od prawem w praktyce, w szczególności prawem cywilnym i gospodarczym. Od wielu lat wykładowca szkoleń dla aplikantów adwokackich z prawa konsumenckiego. Egzaminator z prawa gospodarczego na egzaminach adwokackich. Od 12 lat obsługuje prawnie podmioty gospodarze sprzedające towary w lokalach i na odległość. Posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w sprawach sądowych, postępowaniach reklamacyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców w sprawach wykroczeniowych związanych z wprowadzeniem towarów niebezpiecznych na terytorium Polski. Zajmuje się roszczeniami konsumentów wnoszonymi bezpośrednio lub za pośrednictwem rzeczników konsumentów w sprawach wszczętych przez UOKiK i GIODO. Pomaga przedsiębiorcom w wypełnianiu zaleceń pokontrolnych. Jest autorką wielu artykułów i szkoleń o tematyce związanej z prawem konsumenckim.

 

Skontaktuj się: [Kliknij]