TRENER

 


Obecnie ekspert Ministerstwa Rozwoju, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Banku Światowego , Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisji Europejskiej. Zajmował się projektami z zakresu prawa wodnego, rewitalizacji, promocji inwestycyjnej oraz gospodarki wodno-ściekowej, PPP. Autor artykułów eksperckich z zakresu zarządzania oraz UE w ogólnokrajowych czasopismach i publikatorach m.in.: Euro Firma, Europejski Doradca Samorządowy, MSP, Ekologia i Środowisko, Personel Plus. Świadczy asysty techniczne dla Beneficjentów oraz Instytucji Wdrażających i Zarządzających Projektami UE. Wykonał szkolenia m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, MJWPU w Warszawie, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ZOZ-ów, NZOZ-ów, TPSA oraz wielu firm i koncernów prywatnych.

 

Skontaktuj się: [Kliknij]

 

 

TRENER 

 


radca prawny, wieloletni prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem administracyjnym, budowlanym, prawem ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Specjalista prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa wodnego, budowlanego, kodeksu postepowania administracyjnego, ochrony środowiska. Aktualnie prowadzi własną kancelarię prawną

 

Skontaktuj się: [Kliknij]