TRENER

doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska z zakresu zamówień publicznych p.t. „Zamówienia publiczne, jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”, adwokat, zajmujący się głównie konsultacjami i doradztwem w zakresie zamówień publicznych. Autor monografii pt. „Zamówienia publiczne”, a także autor artykułów naukowych głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”. „Gazeta Sądowa”, „Zamówienia Publiczne. Doradca”.

 

Skontaktuj się: [Kliknij]

 


 

TRENER 

Szkoleniowiec /doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu i zamówień publicznych, Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym – zaświadczenie Ministra Finansów, Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Kierownik zaprogramowanych przez siebie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w PWSZ w Nowym Sączu. Instytut Ekonomiczny.

 

Skontaktuj się: [Kliknij]

 


 

TRENER

ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych. Konsultant Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Doradca Urzędu z zakresu zamówień publicznych. W latach 2007-2009 ekspert w Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie kontroli projektów EFS ZPORR i INTERREG pod kątem prawidłowości udzielania zamówień publicznych. W latach 2009-2010 współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa w zakresie kontroli projektów RPO 2007-2013 pod kątem prawidłowości udzielania zamówień publicznych. W roku 2011 współpracowałem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie kontroli prawidłowości stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez Beneficjentów w ramach RPO Warmia i Mazury na 2007-2013.

Skontaktuj się: [Kliknij]