Kodeks postępowania administracyjnego

 

TRENER

 


doktor nauk prawnych, , wybitny wykładowca prawa administracyjnego, wykładowca akademicki i pracownik naukowy; urzędnik służby cywilnej, wieloletni pracownik administracji rządowej; autor ponad 30 publikacji z zakresu prawa administracyjnego; Twórca wielu programów szkoleniowych. Obszary specjalizacji trenerskiej: Kodeks postępowania administracyjnego,
w tym: wydawanie decyzji, prowadzenie postępowań administracyjnych, postępowanie odwoławcze, postępowania nadzwyczajne, wydawanie zaświadczeń, skargi, wnioski i petycje, metryka sprawy, e-administracja, a także język urzędowy oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej.

 

Skontaktuj się: [Kliknij]