Polityka prywatności

 

Akademia Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej szanuje prawo do prywatności oraz dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).W związku z powyższym publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego serwisu internetowego:

  1. Kto jest administratorem danych osobowych,
  2. Jakie dane są przetwarzane,
  3. Jaki jest cel przetwarzania danych,
  4. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe,
  5. Jak długo dane są przetwarzane,
  6. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,
  7. Komu udostępniamy dane,
  8. Czy dane są przekazywane poza EOG.

Ad 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest AKADEMIA EUROKADRY – CENTRUM SZKOLEŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa, NIP: 888 223 88 99 i REGON: 911 301 162. Administrator – usługodawca serwisu internetowego, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Państwa dane będą wykorzystywane. W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt na: e-mail: rodo@eurokadry.pl , adres: 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

Ad. 2 W naszych serwisach internetowych zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

1. Rejestracja

Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia rekrutacji na szkolenie,

2. Newsletter

Podane podczas rejestracji na szkolenie oraz zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania neewslettera.

3. Biuletyn ofert szkoleniowych
Podane podczas rejestracji na szkolenie, zapis do biuletynu ofert szkoleniowych dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu ofert szkoleniowych.

4. Kontakt

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację.

Ad. 3 Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP).

Podczas Państwa aktywności w serwisach internetowych zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

Ad. 4 Dane osobowe są przetwarzane w celach:

• realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

• weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

• rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

• ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Ad. 5 Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą: Komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych; Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce.

Państwa dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia. W przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy. W celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

Ad. 6 Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,

• prawo do żądania sprostowania danych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do usunięcia danych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

• prawo do cofnięcia zgody,

• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

Ad. 7 Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: dostawcom usług informatycznych, agencjom marketingowym, przewoźnikom, oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Akademii Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych. Dane osobowe osób zadających pytania firmom szkoleniowych, przekazywane są wraz z pytaniami do ww. firm. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa

Ad. 8 W związku z prowadzoną przez Akademię Eurokadry – Centrum Szkoleń Administracji Publicznej działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednak zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, zawarta z nim zostanie umowa transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.