PROCEDURA OCHRONY SYGNALISTÓW

Celem szkolenia: jest przybliżenie uczestnikom aktualnego stanu prawnego i projektowanych rozwiązań w dziedzinie ochrony sygnalistów. Uczestnicy zdobędą wiedzę o obowiązkach pomiotów publicznych i prywatnych (m.in. prowadzenie stosownych rejestrów, szkolenie pracowników), terminach wdrożenia procedur i informowania osób zgłaszających o podjętych krokach, zasadach zgłaszania naruszeń, prawach sygnalistów i osób, których dotyczą zgłoszenia. Poznają nie tylko sankcje grożące za brak działań następczych lub podejmowanie działań odwetowych, ale przede wszystkim dobre praktyki i korzyści dla organizacji, wynikające z wdrożenia stosownych mechanizmów.

Program szkolenia:

 1. Wstęp
 • kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań
 • w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów,
 • obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych,
 • aktualne rozwiązania funkcjonujące w ustawodawstwie na terenie Polski,
 • usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku.
 1. Przegląd przepisów dyrektywy 2019/1937, w tym:
 • zakres normowania określony w Dyrektywie
 • wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy,
 • sygnalista – status w unormowaniu Europejskim
 • definicje wpływające na działalność pracodawców
 • warunki objęcia ochroną Sygnalistów
 1. Przegląd dodatkowych i uszczegółowionych wymagań przewidzianych w projekcie polskiej ustawy wdrożeniowej.
 2. Postępowanie wewnętrzne. Procedury. Praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy, z wykorzystaniem wytycznych CBA, projektu normy ISO 37002 w zakresie:
 • stworzenia kanałów sygnalizowania,
 • ochrony sygnalistów i osób, których dotyczy zgłoszenie,
 • procedury postępowań wyjaśniających.
 • Jak opracować niezbędną dokumentację, m.in. w zakresie: powierzenia zadań, kanałów sygnalizowania, ochrony sygnalistów, działań następczych, w tym postępowań wyjaśniających.
 1. Realizacja obowiązków zachowania poufności
  • Zgłoszenia anonimowe a obowiązki firmy
  • Obowiązek i sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń
  • Ochrona danych osobowych w związku z wdrażaniem przepisów o sygnalistach
  • Środki ochrony sygnalistów: zakaz działań odwetowych, środki wsparcia,  środki ochrony,
 2. Systemy IT do przyjmowania zgłoszeń i zarządzania działaniami następczymi.
 3. Sankcje za naruszenie przepisów

Wykładowca:  prawnik, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Sądach Rejonowych, wykładowca na Uniwersytecie Wirtualnym w Łodzi, gdzie prowadziła zajęcia z podstaw prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, europejskiego, praw autorskich, RODO. Długoletni dydaktyk, specjalizujący się w RODO, prawie administracyjnym, prawie pracy oraz prawie UE. Przeprowadziła szereg szkoleń z ochrony danych osobowych RODO, prawa administracyjnego, KPA. Jest twórcą procedur dotyczących ochrony danych osobowych.

Czas i miejsce szkolenia:

 • 17.02.2022 r – szkolenie on-line, w godzinach 10.00-15.00.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

czw.czw. lutlutlutlut
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line