PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym oraz orzecznictwem dot. podziałów nieruchomości. Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania prowadzącemu, który także przedstawia praktyczne zagadnienia do rozwiązania. Na szkoleniu poruszane będą problemy zarówno wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak też z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia, którzy stawiają pierwsze kroki w temacie podziałów nieruchomości będą mogli liczyć na zrozumienie i szczególną pomoc.

Na szkoleniu omówimy:

 • Podział geodezyjny a podział prawny.
 •  Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości i jego etapy. Elementy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Wszczęcie z urzędu.
 • Zawieszenie postępowania podziałowego.
 • Wydawanie opinii w sprawie podziału – badanie zgodności z planem miejscowym, warunkami zabudowy albo z przepisami odrębnymi.
 • Podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Zasady i tryb dokonywania podziałów nieruchomości  rolnych i leśnych.
 • Podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy ( przypadki z art. 95 ustawy ).
 • Zasady dokonywania podziału z urzędu.
 • Badanie dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
 • Podział nieruchomości zabudowanych.
 • Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 •  Podział nieruchomości pod drogi publiczne oraz ich poszerzenie.
 •  Połączenie i podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie.
 • Ustalanie opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00):

 • 25.03.2021 r. – szkolenie ONLINE,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

czw.czw. marmarmarmar
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line