BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH – OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. FORMALNOŚCI, DOKUMENTACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Szkolenie jest adresowane do: pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, pracowników starostw powiatowych i urzędów miast zajmujących się sprawami zgłoszeń i pozwoleń na budowę, przedsiębiorców zajmujących się budową domów jednorodzinnych, osób pełniących funkcje kierownika budowy i robót budowlanych, pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

Szkolenie odpowie na najczęstsze pytania:

 • co to jest budynek mieszkalny jednorodzinny?
 • Kto może budować domy do 70 m kw powierzchni zabudowy?
 • Kiedy jest wymagane zgłoszenie budowy i w jakiej formie?
 • Jakie są faktyczne uproszczenia dla inwestorów?
 • Gdzie szukać skrócenia procedur administracyjnych?
 • Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za prawidłowość budowy?

Program szkolenia:

 • Podstawowe definicje ustawowe zawarte w ustawie Prawo budowlane i ich znaczenie praktyczne w procesie budowy domów jednorodzinnych
 • Co to jest budynek mieszkalny jednorodzinny,
 • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego,
 • Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego,
 • Zgłoszenie na zasadach ogólnych,
 • Uproszczona procedura zgłoszenia,
 • Projekt budowlany,
 • Decyzja o warunkach zabudowy, zasady ogólne, procedura
 • Szczególne zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla budynków jednorodzinnych,
 • Uproszczenia na etapie realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • Przystąpienie do użytkowania budynku jednorodzinnego,
 • Odpowiedzialność inwestora,
 • Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych,
 • Projektowane zmiany,
 • Pytania, odpowiedzi, dyskusja.

Wykładowca: radca prawny, doświadczony wykładowca prowadził wykłady z zakresu prawa budowlanego i inwestycji budowlanych (m.in. Politechnika Warszawska), brał udział w pracach legislacyjnych związanych z prawem budowlanym w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Prowadzi Kancelarię Prawną zajmując się obsługą prawną tworzenia, likwidacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwiązywaniem zagadnień prawnych nieruchomości i inwestycji budowlanych. Autor wielu publikacji i komentarzy z dziedziny prawa budowlanego, planowania przestrzennego, BHP w budownictwie (m.in. „Planowanie przestrzenne, Prawo budowlane, przepisy i komentarz.” „Umowy w inwestycjach budowlanych”). Od ponad 30 lat zajmujący się problematyką inwestycji budowlanych, w tym osiedli mieszkaniowych, infrastruktury technicznej, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, oczyszczalni ścieków, autostrad, linii kolejowych, metra.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00):

 • Termin: 9.12.2022 r., Szkolenie ON-LINE

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

pt.pt. grugrugrugru
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line