DROGI WEWNĘTRZNE W PRAKTYCE. UMIESZCZANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W DROGACH WEWNĘTRZNYCH

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin – referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami, a także np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów dróg publicznych.

Celem szkolenia jest omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych przede wszystkim z usytuowaniem dróg wewnętrznych w systemie komunikacyjnym gminy oraz ich charakterem prawnym, a także sposobem korzystania z nich na gruncie obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowego.

W trakcie szkolenia zostanie rozlosowana książka „Drogi wewnętrzne w praktyce” – Wydawnictwo Municipium 2019.

Na szkoleniu omówimy:

 1. Pojęcie drogi wewnętrznej.
 2. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej
 3. Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Stan prawny nieruchomości pod drogami ( własność gruntu a władanie nim, dane z ewidencji gruntów).
 4. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
 5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych.
 6. Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym. Ustalanie opłat z tego tytułu.
 7. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
 8. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom:
 • umowa dzierżawy,
 • umowa najmu,
 • użyczenie,
 • użytkowanie,
 • służebność ( gruntowa, osobista, przesyłu ),
 1. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
 2. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
 3. Budowa „zjazdów” z dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń przy drogach.
 4. Przywrócenie do stanu poprzedniego nielegalnie zajętej drogi wewnętrznej.
 5. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-16.00):

 • 23 sierpień 2019 r. Warszawa – Budynek Szkoły Cosinus, ul. Łucka 13,

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl, lub faksem na numer: (22) 811 36 74

pt.pt. siesiesiesie
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Warszawa

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line