GOSPODARKA ODPADAMI OD PODSTAW W PRAKTYCE GMIN.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze.

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Na szkoleniu omówimy:

 • Wprowadzenie do ustawy o odpadach:
 • Zakres i wyłączenia,
 • Najważniejsze definicje (wytwarzanie, magazynowanie a składowanie i zbieranie, przetwarzanie, posiadacz, pośrednik itp.),
 • Hierarchia postępowania z odpadami,
 • Katalog odpadów + część praktyczna kodowania odpadów,
 • Utrata statusu odpadów, produkt uboczny,
 • Decyzje administracyjne w gospodarce odpadami – pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie, kiedy i kogo obowiązują, zmiany z ostatnich lat,

·         „Warto wiedzieć” z ustawy o odpadach + administracyjne kary pieniężne omówione przy każdym zagadnieniu:

 • Wpis do BDO i jego aktualizacja,
 • Odpady, dla których nie trzeba prowadzić ewidencji,
 • Magazynowanie + zmiany z 2021,
 • Przekazywanie odpadów uprawnionym odbiorcom – w BDO i bez BDO, przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami,
 • Przyjmowanie odpadów bez BDO,
 • Prowadzenie ewidencji (pełna, uproszczona), tworzenie w BDO Kart Przekazania i Kart Ewidencji Odpadów,
 • sprawozdawczość,

·         Transport odpadów

 • Transport bez wpisu do BDO,
 • Wpis do Działu VII,
 • Wymagania ustawowe, kontrole na drodze + kary administracyjne.

 

Wykładowca:  – ukończyła studiów inżynierskich i magisterskich na Politechnice Gdańskiej w zakresie ochrony środowiska oraz technologii ochrony środowiska oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) w zakresie prawa i zarządzania w ochronie środowiska. Posiada zarówno niezbędną wiedzę techniczną do wspierania gmin w zagadnieniach ochrony środowiska jak i doświadczenie we współpracy z firmami działającymi międzynarodowo. na co dzień wspiera firmy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – zarówno w bezpośredniej współpracy jak i przez prowadzenie szkoleń. Specjalizuje się w transgranicznym przemieszczaniu odpadów – przepisach i praktyce – jako była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska ma doświadczenie w prowadzeniu kontroli w zakresie międzynarodowego przemieszczania i gospodarki odpadami. Ma za sobą również doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z ochroną środowiska w przemyśle oraz w globalnej korporacji.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE:

 • Termin: 6.05.2024 r.,

Cena udziału w szkoleniu: 1150 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 1414,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

pon.pon. majmajmajmaj
10:00 am — 4:00 pm (6h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line