NOWA USTAWA! – NOWE ZADANIA GMIN. SZCZEGÓLNE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH NA MOCY USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R.

( obowiązującej od 22 sierpnia 2018 r. ).

Problematyka ustalania warunków zabudowy – wybrane zagadnienia.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest  do wydziałów i referatów planowania przestrzennego ( gospodarki przestrzennej ), w tym pracowników wydających warunki zabudowy, urzędów miejskich i gminnych.. Jego celem jest zapoznanie pracowników tych organów z nowymi zadaniami jakie wprowadza ustawa z dnia 5 lipca 2018.

Na szkoleniu:

 1. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych w świetle przepisów nowej ustawy.
 • pojęcie inwestora, inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej
 • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
 • organ właściwy do załatwienia wniosku
 • tryb postępowania, uzgadnianie i opiniowanie wniosku
 • koncepcja urbanistyczno- architektoniczna
 • uchwała rady gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji
 • zgodność inwestycji z planem miejscowym
 • wyłączenia możliwości lokalizacji inwestycji mieszkaniowych
 1. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.
 • dostęp do drogi publicznej i mediów
 • zapewnienie odległości od przystanków komunikacyjnych,  
 • szkół, przedszkoli i terenów wypoczynku
 • wysokość budynków
 • lokalne standardy urbanistyczne
 1. Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących.
 2. Przesłanki i tryb wydawania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • warunki wydania decyzji – przesłanki z art. 61 ust. 1 upzp,
 • zasada dobrego sąsiedztwa – analiza terenu,
 • sporządzanie projektu decyzji,
 • uzgadnianie decyzji,
 • zawieszenie postępowania,
 • pojęcie strony postępowania,
 • możliwość zmiany decyzji.
 1. Treść  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
 2. Przesłanki odmowy ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Skutki prawne wydania decyzji.
 5. Omówienie orzecznictwa sądowego.

Wykładowca:  radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 10 poździernik 2018 r. Poznań – Hotel Lech (Św. Marcin 74),  w godzinach 10:00-16:00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl,  lub faksem na numer: (22) 811 36 74

śr.śr. paźpaźpaźpaź
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Poznań

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line