NOWA USTAWA O SYGNALISTACH, NOWE PROCEDURY, NOWE STANDARDY ETYCZNE I PRAWNE.

Dnia 14.06.2024 r. Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym nowej ustawy o sygnalistach. W dzisiejszych czasach, ochrona sygnalistów i stworzenie skutecznych procedur zgłaszania nieprawidłowości jest kluczowe dla każdej organizacji dążącej do zachowania najwyższych standardów etycznych i prawnych. Dowiedz się, jak skutecznie chronić sygnalistów, promować etyczne zachowania w organizacji i uniknąć potencjalnych sankcji za nieprzestrzeganie przepisów.

Na szkoleniu omówione zostaną: 

Zakres zastosowania ustawy.

 • Zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.
 • Zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa;
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony sygnalistów

Tworzenie wewnętrznych procedur zgłaszania.

 • Zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
 • Zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
 • Zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa;

Ochrona sygnalistów przed represjami.

 • Kto może być sygnalistą?
 • Warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 • Środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 • Przykłady represji i jak im przeciwdziałać.

Praktyczne warsztaty:

 1. – Analiza przypadków,
 2. – Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu procedur,
 3. – Symulacje zgłaszania naruszeń,

Wykładowca:  prawnik, ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procedur mobbingu, antydyskryminacyjnych i antykorupcyjnych. Prowadziła szereg szkoleń i warsztatów z mobbingu, etyki oraz korupcji, a także z RODO, prawa administracyjnego  dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerokim gronem odbiorców. Autor procedur dotyczących mobbingu, antykorupcji, etyki i  ochrony danych osobowych, wspierający organizacje w zrozumieniu i stosowaniu przepisów  w praktyce. Jego prace przyczyniają się do podnoszenia standardów dobrego zarządzania oraz zwiększania świadomości na temat Standardów etycznych, antydyskryminacyjnych w jednostce. Wykładowca min. na AHE w Łodzi, gdzie prowadził zajęcia z szerokiego zakresu dziedzin prawa, w tym podstaw prawa cywilnego, konstytucyjnego, europejskiego i praw autorskich.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00 – 15.00), 12.07.2024 r. 23.07.2024 r. szkolenie stacjonarne – Wrocław,

Cena udziału w szkoleniu stacjonarnym: 750 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 922,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 3 dni przed szkoleniem.

wt.wt. liplipliplip
10:00 am — 3:00 pm (5h)

Wrocław

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line