NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 ZE ZMIANAMI

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia związanych z zamówieniami publicznymi z obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) ze wszystkimi zmianami w szczególności z czynnościami związanymi z prowadzeniem postępowania w ujęciu praktycznym nie wykluczając zamówień bagatelnych, wyłączonych (cowid 19) a także dofinansowanych z UE.

 1. Wprowadzenie- geneza wprowadzonych zmian do nowej ustawy pzp 2021,-omówienie ewentualnych zmian na bieżąco.
 2. Nowa ustawa, jej zmiany i nowelizacja: czyli co się zmieniło w międzyczasie
 3. Rozporządzenia wykonawcze- czyli rozszerzenie przepisów
 4. Wyłączenia po nowemu w tym związane z cowid19 czyli co się zmieniło w wyłączeniach ustawowych – omówienie włączeń ( gdzie się podział art. 4 pkt 8 i jakim artykułem go zastąpić)
 5. Zamówienia bagatelne- szczegóły w zależności od obowiązujących przepisów
 6. Nowa ustawa PZP 2021-omówienie metodą porównawczą starych i nowych przepisów na przykładzie procedury – od A do Z.
 7. SWZ a OPiW (Opis potrzeb i wymagań)-różnice i w jakich trybach stosujemy Zamówienia publiczne poniżej UE wg nowej ustawy-zasady (Procedura bez negocjacji Wariant I, Procedura z negocjacjami fakultatywnymi Wariant II, Procedura z negocjacjami obowiązkowymi Wariant III
 8. Zamówienia powyżej progów UE-procedury
 9. Zamówienia powyżej progów UE-zasady-procedury
 10. Analiza potrzeb i wymagań-kto jak i kiedy przygotowuje
 11. Szacowanie wartości zamówienia – opcje wznowienia po nowemu
 12. Zasady opisu przedmiotu zamówienia-obowiązki- równoważność,
 13. Przedmiotowe środki dowodowe
 14. Konflikt interesów (były art. 17- zasada bezstronności)-zmiany
 15. Podmiotowe środki dowodowe-wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
 16. Warunki udziału w postępowaniu
 17. Nowe zasady wadium
 18. Nowa SWZ z uwzględnieniem zapisów o elektronizacji 
 19. modyfikacja SWZ i nowe terminy pytań do swz
 20. Nowe zasady zamówień na usługi społeczne
 21. Zmiany w umowach o zamówienia publiczne (1) klauzule abuzywne, (2) obowiązki sumowania kar przez zamawiającego, (3) płatności częściowe, (4) Raport z umowy, (5) ogłoszenie o wykonaniu umowy
 22. Nowe zasady odwołań i skarg- czyli środki ochrony prawnej po nowemu
 23. Platforma e- zamówienia – stan prac
 24. Problemy i zagrożenia w elektronizacji-orzecznictwo, interpretacje, zebrane doświadczenia Czyli co się wydarzyło od czasu jej wprowadzenia.

Wykładowca: Nieprzerwanie związany z zamówieniami publicznymi: szkoli przedstawicieli administracji publicznej i wykonawców-przedsiębiorców. Audytuje, kontroluje – pracuje przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek-w tym przedsiębiorców.Prowadził szkolenia dla różnych podmiotów, zamówienia publiczne to jego pasja. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwał Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedł na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorował wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu. pracował także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego przy dużych zamówieniach w Ramach dwóch projektów UE, Był doradcą ds. zamówień publicznych prze Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie (zasięg: województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie) gdzie pomagaŁ Beneficjentom realizować projekty EFS na podstawie zasady konkurencyjności. Pracował jako specjalista ds zamówień publicznych i konkurencyjności w projektach dofinansowanych z UE (ZPOR, EFS, EFRR, RPO, POiŚ, Interreg, projekty Norweskie).  

Czas szkolenia:

 • 19.04.2021 r. w godzinach 8.00-15.00, szkolenie ONLINE.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

pon.pon. kw.kw.kw.kw.
10:00 am — 5:00 pm (7h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz pdfZgłoszenie on-line