NOWE PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE DLA DRÓG. PROBLEMATYKA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO I REALIZACJI ZJAZDÓW PO ZMIANACH. NOWELIZACJA USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH.

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).

Na szkoleniu omówimy:

 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych obowiązujących od 29 czerwca 2022 r., 9 września 2022 r. oraz 21 września 2022 r.
 2. Nowe definicje ustawowe m.in. pasa drogowego, drogi, zjazdu i urządzeń obcych;
 3. Nowe zasady przenoszenia praw i obowiązków z zezwoleń wydawanych na podstawie art. 29 ust. 1, 39 ust. 3, 40 ust. 1, 40e ustawy.
 4. Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych.
 5. Nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych.
 6. Zezwolenie na lokalizowanie urządzeń obcych oraz reklam w pasie drogowym. Podstawy odmowy wydania zezwolenia.
 7. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń obcych. Wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót budowlanych i zasady ustalania opłat,
 8. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 9. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej. Zastosowanie art. 155 kpa.
 10. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg w świetle nowych warunków technicznych Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00),

 • Termin: 7.12.2022 r.,

Szkolenie ON-LINE

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT (Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

śr.śr. grugrugrugru
10:00 am — 11:00 am (1h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line