NOWELIZACJA USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH. TRUDNE ZAGADNIENIA Z PRAKTYKI ZARZĄDCÓW DRÓG.

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).

Na szkoleniu:

 1. Zmiany w ustawie o drogach publicznych obowiązujące od 13 marca 2021 r.:
 • Nowe zasady wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t;
 • Nowa rola zarządcy drogi;
 • Nowość – uchwała rady gminy w sprawie ustanowienia strefy z zakazem ruchu w/w pojazdów;
 • Nowe kryteria stosowania zakazu;
 • Nowość – zwolnienie z obowiązku przestrzegania zakazu;
 • Kontrola przestrzegania przez korzystających z dróg publicznych w/w zakazów oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej,
 • Nowe zasady stosowania kar pieniężnych za naruszenie przepisów w zakresie ruchu pojazdów
  o określonej wartości dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej.
 1. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 2. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym. Podstawy odmowy wydania zezwolenia.
 3. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót budowlanych i zasady ustalania opłat,
 4. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym,
 5. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń
  w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 6. Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,
 7. Wydawanie nakazu przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,
 8. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia,
 9. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia,
 10. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi.

Wykładowca: radca prawny, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 26.08.2021 r. online na platformie CLICKMEETING, w godzinach 10.00-14.30.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto). *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia).

Zgłoszenie prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

czw.czw. siesiesiesie
10:00 am — 2:30 pm (4h 30′)

ON-LINE

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line