NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, DOSTOSOWANIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH DO RODO

Szanowni Państwo. Dnia 5 maja 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, w którym odpowiemy na pytania, jakie zmiany wchodzą, jak należy postępować po wejściu w życie nowych przepisów.

Zmiany, jakie wprowadza Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. i jej wpływ na przepisy sektorowe w dziedzinie przetwarzania danych osobowych:

 • Zmiany w postępowaniu administracyjnym:
 • realizacja obowiązku informacyjnego, udostępnianie danych osobowych stronom postepowania, w ramach zapytania o informacje publiczną,
 • anonimizacja zgodna z przepisami KPA,
 • realizacja uprawnień osoby fizycznej której dane osobowe przetwarza organ administracji publicznej a tok postępowania administracyjnego,
 • wyłączenie art 15 RODO,
 • przetwarzanie danych w systemach teleinformatycznych,
 • PESEL,
 • upoważnienie pisemne do przetwarzania danych osobowych – czyli właściwie jakie?
 • zastępca IOD i jego zadania i obowiązki oraz podległość pracownicza,
 • Zmiany w zatrudnieniu:
 • dokumentacja kadrowa zgodna z RODO,
 • zmiany art 22 ¹ KP,
 • wymogi dotyczące żądania informacji dodatkowych od pracownika przez pracodawcę,
 • wyrażenie zgody w stosunkach zatrudnieniowych,
 • monitoring pracowników,
 • przetwarzanie danych w ramach ZFŚS,
 • współpraca z UP,
 • Zmiany w e-marketingu:
 • zmiany w ustawie o prawach konsumenta,
 • zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną; wzór zgody, obowiązek informacyjny
 • Zmiany w PZP:
 • obowiązek informacyjny,
 • e-zamówienia,
 • udostępnianie danych osobowych zawartych w dokumentach przetargowych vs jawność postepowania,
 • planowanie ZP pod kątem ochrony danych osobowych,
 • dokumentacja przetargowa vs ochrona danych osobowych; co zamawiający może żądać od wykonawcy,

Wykładowca:  prawnik, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Sądach Rejonowych, wykładowca na Uniwersytecie Wirtualnym w Łodzi, gdzie prowadziła zajęcia z podstaw prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, europejskiego, praw autorskich, RODO. Długoletni dydaktyk, specjalizujący się w RODO, prawie administracyjnym, prawie pracy oraz prawie UE. Przeprowadziła szereg szkoleń z ochrony danych osobowych RODO, prawa administracyjnego, KPA. Jest twórcą procedur dotyczących ochrony danych osobowych.

Czas i miejsce szkolenia: 7 czerwca 2019 r. Katowice, Centrum Konferencyjne, JORDANA 18,  w godzinach 10:00-16:00.

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl lub faksem na numer: (22) 811-36-74 lub  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

pt.pt. czeczeczecze
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Katowice

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line