POMOC PUBLICZNA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027.

Na szkoleniu omówimy:

 • Główne zmiany dot. zasad pomocy publicznej – porównanie okresu 2014-2020 oraz 2021-2027.
 • Najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje w zakresie pomocy publicznej.
 • Wsparcie infrastruktury mieszkaniowej jako UOG.
 • Pojęcie pomocy publicznej i jej występowanie.
 • Regulacje.
 • Instytucje odpowiedzialne.
 • Zasady identyfikacji pomocy publicznej.
 • Przesłanki występowania pomocy publicznej.
 • Beneficjent pomocy publicznej.
 • Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem.
 • Unijne i krajowe regulacje w zakresie udzielania pomocy publicznej.
 • Zasady udzielania pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych.
 • Identyfikacja pomocy publicznej na przykładach projektów – przykłady wykluczenia pomocy publicznej z projektu.
 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną:
 • Forma pomocy publicznej.
 • Dzień udzielenia pomocy publicznej.
 • Przeznaczenie pomocy publicznej.
 • Program pomocowy a pomoc indywidualna.
 • Obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady.
 • Poziomy występowania pomocy publicznej.
 • Związek przepisów „pomocowych” i przepisów „funduszowych”.
 • Wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej w projektach, wydatki objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis w projektach, metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis w projektach.
 • Formalne obowiązki podmiotów udzielających pomocy publicznej/ beneficjentów pomocy publicznej w związku z otrzymanym wsparciem.
 • Omówienie zmian w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis w perspektywie 2021-2027.

Szkolenie poprowadzi  Trener, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE

 • Termin: 23-24.05.2024 r.,

Cena udziału w szkoleniu: 990,00 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 1217,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

czw.czw. majmajmajmaj — pt.pt. majmajmajmaj
10:00 am — 10:00 am (24h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line