Prawidłowa dokumentacja od A do Z w Biurze rzeczy znalezionych wynikająca z Ustawy o rzeczach znalezionych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: “Prawidłowa dokumentacja od A do Z w Biurze rzeczy znalezionych wynikająca z Ustawy o rzeczach znalezionych.. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć. Podczas szkolenia otrzymają Państwo rozwiązania licznych problemów oraz przeprowadzone zostaną liczne studia przypadków.

Na szkoleniu omówimy:

 • Przykładowy regulamin obsługi rzeczy znalezionych.
 • Protokół odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / przyjęcia rzeczy*.
 • Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / przyjęcia rzeczy*.
 • Poświadczenie przekazania rzeczy przez funkcjonariuszy policji.
 • Poświadczenie przekazania rzeczy przez zarządzającego danym obiektem.
 • Poświadczenie przekazania rzeczy przez innego pośrednika.
 • Oświadczenie o zgubieniu rzeczy (wypełnia składający oświadczenie).
 • Protokół wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej (wypełnia pracownik biura).
 • Zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy nr …………………(wypełnia pracownik biura).
 • Odmowa przyjęcia rzeczy znalezionej od znalazcy/pośrednika.
 • Odmowa wydania rzeczy znalezionej znalazcy.

Ponadto na szkoleniu rozwiążemy case study dot. oszacowania rzeczy a jej przyjęcia przez BŻZ, omówienia aspektu dot. przyjęcia i wydania nośników danych oraz odpowiedzi na pytania co do wydania Zaświadczenia lub Decyzji administracyjnej oraz jaki podmiot traktujemy jako znalazcę a Kogo jako pośrednika. Jak również, jak postępujemy z dokumentami otrzymanymi od Policji.

Wykładowca:  prawnik, członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Ekspert doradca i konsultant w dziedzinie problematyki Ustawy o rzeczach znaleziony. Twórca licznych interpelacji i tez kierowanych do administracji państwowej w odniesieniu do problematyki Ustawy o rzeczach znalezionych. Od ponad 10 lat doradza oraz zajmuje się tematyką wynikającą z Ustawy o rzeczach znalezionych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów w dziedzinie metod i technik psychologicznej windykacji należności,  skutecznej nauki negocjacji oraz przepisów prawa cywilnego i administracyjnego. Poznała formy cywilno-prawnego zabezpieczenia umów oraz przepisy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Jej słuchaczami są studenci, kursanci i przedsiębiorcy różnych branż.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00 – 15.00): 7.06.2024 r., szkolenie on-line,

Cena udziału w szkoleniu: 650 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT!.
Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 2 dni przed szkoleniem.

 

pt.pt. czeczeczecze
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line