PRAWIDŁOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROJEKTÓW UE W SL2014 W RAMACH RPO NA LATA 2014-2020 W KONTEKŚCIE REGULACJI PRAWNYCH COVID-19

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej nowej opcji – szkoleń w formie webinarów, podczas których będziecie mieć Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu – prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

 

9:00

Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników

09:00-10:30

 • Umowa o dofinansowanie projektu – podstawowe obowiązki Beneficjenta w zakresie sprawozdawczości.
 • System SL2014
 • Omówienie Podręcznika Beneficjenta SL2014
 • nadawanie i cofanie uprawnień do działania w systemie
 • rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny itd.)

10:30-10:45

Przerwa

10:45-12:15

 

 • wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie
 • monitorowanie postępu rzeczowego projektu
 • monitorowanie postępu finansowego realizacji
 • zestawienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia
 • analiza realizacji zakładanych wskaźników
 • sprawozdawczość

12:15-12:30

Przerwa

12:45-14:30

 • wykorzystanie modułu korespondencja
 • wykorzystanie modułu dokumentacja
 • rejestracja harmonogramu płatności
 • wprowadzenie danych pracowników merytorycznych do bazy personelu
 • zgłoszenie informacji o zamówieniach przekraczających progi ustawy prawo zamówień publicznych
 • procedura wycofania wniosku o płatność
 • poprawa wniosku Beneficjenta
 • korekta wniosku przez Opiekuna projektu

14:30 – 15:00

Pytania indywidualne

 

Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak – Trener, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Czas szkolenia: 27.08.2020 r. , w godzinach 9:00-15:00.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto).

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

czw.czw. siesiesiesie
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz pdfZgłoszenie on-line