PRAWIDŁOWE PRZEPROWADZANIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI W GMINACH PRAKTYKA I KONTROWERSJE

Program szkolenia:

 • Podział geodezyjny a podział prawny.
 • KPA a procedura podziałowa,
 • Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości i jego etapy. Elementy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Wszczęcie z urzędu.
 • Zawieszenie postępowania podziałowego.
 • Wydawanie opinii w sprawie podziału – badanie zgodności z planem miejscowym, warunkami zabudowy albo z przepisami odrębnymi.
 • Podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Zasady i tryb dokonywania podziałów nieruchomości  rolnych i leśnych.
 • Podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy ( przypadki z art. 95 ustawy ).
 • Zasady dokonywania podziału z urzędu.
 • Badanie dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
 • Podział nieruchomości zabudowanych.
 • Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Podział nieruchomości pod drogi publiczne oraz ich poszerzenie.
 • Połączenie i podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie.
 • Ustalanie opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości.
 • Terminy załatwiania spraw,
 • Ponaglenie,
 • Nowa treść decyzji administracyjnej,
 • Sporządzanie poświadczeń z oryginałem dokumentów,
 • Ugoda i mediacja,
 • Przedkładanie dodatkowych dowodów przy zakończeniu postępowania.
 • Decyzje ostateczne a prawomocne.

Wykładowca: – radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości.

Czas i miejsce szkolenia: 7 listopad 2018 r. Poznań, Hotel Lech (Św. Marcin 74), w godzinach 10.00-16.00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie podpisane i zeskanowane drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl lub do wysłania faksem na numer: (22) 811 36 74. 

Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel.(22) 811-12-22, Potwierdzenie uczestnictwa: na 5 dni przed szkoleniem

śr.śr. lislislislis
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Poznań

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line