PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI NADRZĘDNE – SZKOLENIE ON-LINE

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej nowej opcji – szkoleń w formie webinarów, podczas których będziecie mieć Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu – prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych. Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

Cel szkolenia: Szkolenie poświęcone praktycznym aspektom kontroli prowadzonych przez jednostki nadrzędne. Szkolenie ma na celu wsparcie IOD oraz administratorów w procesie przygotowania do kontroli, a także usystematyzowanie procedury postępowania. Szkolenie ma także na celu wskazanie najpoważniejszych i najczęstszych błędów popełnianych przez administratorów podczas prowadzonego postępowania.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do ochrony danych i technologii informacyjnej wykorzystywanej do ich przetwarzania. Zarys regulacji prawnych.
2. Omówienie podstawowych działań jakie muszą być podjęte przez Administratora danych

 • Konstrukcja zgody na przetwarzanie danych osobowych; Ewidencja.
 • Privacy by design i privacy by default
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach;
 • Realizacja uprawnien osób których dane osobowe przetwarza Administrator. Udokumentowanie tych procesów.
 • Powierzenie, udostępnienie, wspoladministracja.
 • Procesy przetwarzania jak je dokumentować?,
 • Obowiązek informacyjny – jego prawidłowa  realizacja,
 • Ochrona danych w relacjach z dostawcami usług,
 • Spełnienia wymogów RODO dot. dokumentacji w kontekście kontroli jednostek nadrzędnych, jednostek prowadzacych
 • Kodeksy postępowania

3. Ocena wpływu utraty poufności, integralności, dostępności na procesy przetwarzania danych osobowych.

 • Implementacja wymogów RODO w tworzonych systemach informatycznych;
 • Implementacja wymogów RODO w procesach utrzymania systemów, baz danych, aplikacji, sieci.

4. Analiza najbardziej popularnych zagrożeń i ryzyk skutkujących wyciekiem lub skompromitowaniem danych osobowych.

5. Najlepsze praktyki i wskazówki w zakresie zabezpieczenia danych osobowych na podstawie międzynarodowej normy ISO/IEC 27001.

6. Najczęstsze problemy oraz słabości zidentyfikowane w trakcie przeprowadzanych audytów.

Wykładowca: prawnik, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Sądach Rejonowych, wykładowca na Uniwersytecie Wirtualnym w Łodzi, gdzie prowadziła zajęcia z podstaw prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, europejskiego, praw autorskich, RODO. Długoletni dydaktyk, specjalizujący się w RODO, prawie administracyjnym, prawie pracy oraz prawie UE. Przeprowadziła szereg szkoleń z ochrony danych osobowych RODO, prawa administracyjnego, KPA. Jest twórcą procedur dotyczących ochrony danych osobowych.

Czas i miejsce szkolenia:

 • 28.11.2022 r. Cała Polska, szkolenie on-line, w godzinach 10.00-15.00.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

pon.pon. lislislislis
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line