PROBLEMATYKA PRAWIDŁOWEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO – USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH PO ZMIANACH

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).

Na szkoleniu omówimy następujące nowe zmiany:

 1. Omówienie zmian w ustawie o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 4.07.2109 r.
  o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:
 2. Nowe zasady lokalizacji kanałów technologicznych,
 3. Nowe zasady instalowania w pasach drogowych punktów dostępu bezprzewodowego,
 4. Wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych
  i zasady ustalania opłat,
 5. Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  w kanalizacji kablowej,
 6. Nowa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 7. Możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na  realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty,
 8. Treść umowy z inwestorem,
 9. Zasady postępowania w związku z uchyleniem art. 40f.
 10. Zaliczanie drogi do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.
 11. Przebudowa lub remont obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym.
 12. Ponoszenie kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym.
 13. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 14. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym.
 15. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów
  i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 16. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 17. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 18. Wydawanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 19. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 20. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.
 21. Usuwanie awarii w pasie drogowym.
 22. Omówienie nowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-16.00):

 • 28.10.2020 r., Kraków,  SCSK  Ośrodek hotelowy Optima, ul. Malborska 65,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl, lub faksem na numer: (22) 811 36 74

śr.śr. paźpaźpaźpaź
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Kraków

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line