PROCEDURY PRAWNE REALIZACJI PROCESU BUDOWLANEGO WEDŁUG ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW USTAWY „PRAWO BUDOWLANE” I ROZPORZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 19 WRZEŚNIA 2020 R

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urbanistów, architektów, oraz osób zainteresowanych problematyką znowelizowanego prawa budowlanego. Szkolenie kierowane jest także do inwestorów, firm budowlanych i deweloperskich, oraz agencji reklamowych i zarządców nieruchomości.

Program szkolenia:

 1. Definicje podstawowych pojęć w znowelizowanym ujęciu,.
 2. Nowy podział robót budowlanych:
 • zwolnionych z pozwolenia na budowę i nie wymagających zgłoszenia,
 • zwolnionych z pozwolenia na budowę ale  wymagających zgłoszenia,
 1. Znowelizowany zakres dokumentacji projektowej, wprowadzenie pojęcia projektu technicznego,
 2. Nowe zasady uzyskania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 3. Uczestnicy procesu budowlanego i ich obowiązki i prawa w nowym ujęciu,
 4. Zasady rozpoczynania robót budowlanych:
 • zwolnionych z pozwolenia na budowę i nie wymagających zgłoszenia,
 • zwolnionych z pozwolenia na budowę ale  wymagających zgłoszenia,
 • nie zwolnionych z pozwolenia na budowę.
 1. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy,
 2. Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę,
 3. Zakończenie budowy – wymogi dotyczące konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,
 4. Samowola budowlana i jej skutki. Sposób postępowania dla możliwości jej usankcjonowania.

WYKŁADOWCA  magister inżynier budownictwa lądowego specjalizujący się w następującej tematyce: procedury w procesie inwestycyjnym, przepisy prawa w budownictwie, organizacja i zarządzanie w budownictwie, kalkulacja kosztów. Wykładowca Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Centrum Szkolenia Kadr Kolejnictwa w Warszawie. Wykładowca na kursach organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Budownictwa w Katowicach.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkoleń stacjonarnych 10.00-16.00):

 • 05.10.2020 r., Wrocław, WORKBAND, ul Hercena 3-5,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT.

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje podczas szkolenia)

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

pon.pon. paźpaźpaźpaź
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Wrocław

Ekspert

Formularz pdfZgłoszenie on-line