PROCES BUDOWLANY – TRUDNE i KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urbanistów, architektów, oraz osób zainteresowanych problematyką znowelizowanego prawa budowlanego. Szkolenie kierowane jest także do inwestorów, firm budowlanych i deweloperskich, oraz agencji reklamowych i zarządców nieruchomości.

Program szkolenia:

 • Zakres i cel nowelizacji,
 • Definicje pojęć ustawowych po zmianach,
 • Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • Uczestnicy procesu budowlanego i ich obowiązki i prawa w nowym ujęciu,
 • Zwolnienia od pozwolenia na budowę i zwolnienia od zgłoszenia,
 • Dokumentacja projektowa po zmianach, wprowadzenie pojęcia projektu technicznego, warunki podłączenia do sieci uzbrojenia,
 • Dalsze wykorzystanie projektu budowlanego – dopuszczalność, skutki,
 • Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • Rozpoczęcie robót budowlanych, dziennik budowy, tablica informacyjna,
 • Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiana pozwolenia na budowę, stosowanie przepisów dotychczasowych,
 • Zakończenie budowy – wymogi dotyczące konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,
 • Samowola budowlana, formy i skutki. Nowe możliwości legalizacji samowoli,
 • Użytkowanie obiektu budowlanego,
 • Obowiązki w zakresie utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym.

Trener –  radca prawny, doświadczony wykładowca prowadził wykłady z zakresu prawa budowlanego i inwestycji budowlanych (m.in. Politechnika Warszawska), brał udział w pracach legislacyjnych związanych z prawem budowlanym w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Prowadzi Kancelarię Prawną zajmując się obsługą prawną tworzenia, likwidacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwiązywaniem zagadnień prawnych nieruchomości i inwestycji budowlanych. Autor wielu publikacji i komentarzy z dziedziny prawa budowlanego, planowania przestrzennego, BHP w budownictwie (m.in. „Planowanie przestrzenne, Prawo budowlane, przepisy i komentarz.” „Umowy w inwestycjach budowlanych”)

Czas i miejsce szkolenia:

 • 02.2022 r., ON-LINE na platformie Clickmeeting w godzinach od 10.00 do 15.00.

 Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje podczas szkolenia)

 Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

czw.czw. lutlutlutlut
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line