PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU W TRYBIE ART.130a USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do, prezydentów miast, starostów i pracowników starostw powiatowych. Jego celem jest zapoznanie pracowników tych organów z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa dotyczących przepadku pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Szkolenie ma pomóc w załatwianiu spraw indywidualnych, które należą do kompetencji prezydentów miast, starostów i pracowników starostw powiatowych, w szczególności poprzez omówienie podstaw prawnych oraz treści dokumentów wydawanych lub sporządzanych przez te organy.

Na szkoleniu:

 1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela.
 2. Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu.
 3. Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi.
 4. Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.
 5. Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
 6. Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem,  oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 7. Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem, z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu .
 8. Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych.
 9. Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi.
 10. Dofinansowanie powiatów z NFOŚiGW.
 11. Zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami publicznymi.

 

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 8 listopad 2018 r. WORKBAND. Wrocław, ul Hercena 3-5, w godzinach 10:00-16:00.

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl,  lub faksem na numer: (22) 811 36 74

czw.czw. lislislislis
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Wrocław

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line