PRAWIDŁOWE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO. DROGI PUBLICZNE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).

Na szkoleniu:

 • Zagadnienia ogólne dotyczące  stosowania ustawy o drogach publicznych oraz przepisów odrębnych w zakresie zajęcia pasa drogowego.
 • Drogi publiczne a drogi wewnętrzne.
 • Inwestycje drogowe – Fundusz Dróg Samorządowych.
 • Zaliczanie  do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.
 • Regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami.
 • Przebudowa lub remont obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym.
 • Ponoszenie kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym.
 • Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.
 • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym.
 • Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 • Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 • Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
 •  Wydawanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 • Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.
 •  Usuwanie awarii w pasie drogowym.
 •  Omówienie nowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 14 luty 2019 r. . Warszawa – Budynek Szkoły Cosinus (ul. Łucka 13), w godzinach 10:00-16:00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl, lub faksem na numer: (22) 811 36 74

czw.czw. lutlutlutlut
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Warszawa

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line