RÓŻNICE KURSOWE W KONTEKŚCIE ROZLICZANIA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

10.00 Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników
10.00-11.30 1.       Przyczyny powstawania różnic kursowych i ich rodzaje w ujęciu bilansowym i podatkowym

2.       Jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych – wyjaśnienie podstawowych pojęć

3.       Kurs średni NBP, kurs faktycznie zastosowany, kurs historyczny

4.       Dodatnie oraz ujemne różnice kursowe

5.       Zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe (podatkowe i niepodatkowe)

6.       Różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe

11.30-11.45 Przerwa
11.45-13.15

 

7.       Ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej

8.       Wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług

9.       Przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji, wartość początkowa środka trwałego z uwzględnieniem różnic kursowych

10.   Rozliczanie różnic kursowych w przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedaż

11.   Faktura wystawiona w złotych i zapłacona w walucie obcej a ustalanie podatkowej różnicy kursowej

12.   Ustalanie różnic kursowych w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wdt

13.15-13.30 Przerwa
13.30-14:15 13.   Rozliczanie różnic kursowych przy zakupie środków trwałych

14.   Wycena wpływu i rozchodu środków z rachunku walutowego

15.   Ustalanie różnic kursowych w związku z zagraniczną podróżą służbową pracownika

16.   Korzyści i zagrożenia związane z wyborem metody rozliczania różnic kursowych

17.   Różnice kursowe – dwie różne waluty

14.15-15.00 Odpowiedzi na pytania indywidualne

 

Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak – Trener, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.

Czas szkolenia: 21.12.2022 r. , w godzinach 10:00-15:00.

Cena udziału w szkoleniu: 650 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 799,50 zł brutto).

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

Akademia Eurokadry i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

śr.śr. grugrugrugru
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Ekspert

Formularz.pdfZgłoszenie on-line