ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW, FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY DNIA 12 LIPCA 2019.

Zapraszamy na szkolenie. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów – sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia fałszywych dokumentów. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka zabezpieczeń dokumentów publicznych oraz wykrywania fałszerstw dokumentów (skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych).

Szkolenie przeznaczone jest dla: urzędników zajmujących się weryfikacją autentyczności dokumentów lub dokumentów będących w obrocie publicznym (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie
i inne)

Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów.

 1. Podstawowe obowiązki organów i urzędów w zakresie obrotu dokumentów
 2. Kategorie i klasyfikacja dokumentów publicznych 
 3. Omówienie podstawowych technik wytwarzania dokumentów.
 4. Techniki zabezpieczania dokumentów (dowód osobisty, paszport i inne) przed fałszerstwem. (zabezpieczenia na poziomie: zwykłych obywateli oraz urzędników, zabezpieczenia zawarte w podłożu dokumentu, zabezpieczenia wykorzystujące techniki drukarskie,  inne systemy zabezpieczające dokumenty przed fałszerstwem).
 5. Omówienie systemów zabezpieczeń stosowane w podstawowych dokumentach tożsamości (ID, paszport, dokumenty wydawane dla cudzoziemców)
 6. Fałszerstwa dokumentów – zagrożenia i  sposoby ujawniania.
 7. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów.
 • wykorzystywanie technik komputerowych.
 • wykorzystywanie kserokopiarek.
 1. Technika sprawdzania dokumentów. (przydatny sprzęt, wiedza i możliwości przy ocenie autentyczności dokumentów).
 2. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów. (dokumenty tożsamości – dowody osobiste, paszporty, karty pobytu, inne dokumenty użyteczne przy ustalaniu tożsamości – prawo jazdy, legitymacje itp., fałszerstwa dokumentów związanych z działalnością firm, dokumenty celne, zaświadczenia, dokumenty cywilno-prawne, dokumenty obrotu gospodarczego, finansowe, certyfikaty legalności towaru, itp., fałszerstwa pieczątek i odcisków pieczątek na dokumentach, kopie dokumentów)

11.. Ciekawe przypadki fałszerstw dokumentów – kazuistyka oparta na doświadczeniu     eksperta (prezentacje).

Wykładowca: Biegły Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego  w  Katowicach, od 1996r. zajmuje się kryminalistycznymi badaniami dokumentów, były ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie, członek Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, jako pierwsza w Polsce opublikowała i wprowadziła metodę pobierania materiału porównawczego do badań paraf, uczestnik polskich i międzynarodowych testów biegłości ekspertów kryminalistycznych badań dokumentów, nauczyciel zawodowy ekspertów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów, uczestniczka grup roboczych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa dokumentów na poziomie UE, wykładowca szkoleń dla aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy CBA, Policji.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-16.00):

 • 13 marca 2020 r., Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26, 80-864 Gdańsk.,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia) Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl,

pt.pt. marmarmarmar
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Gdańsk

Ekspert

Formularz pdfZgłoszenie on-line