UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – GŁÓWNE PROBLEMY W ŚWIETLE KODEKSU CYWILNEGO ORAZ NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zakres szkolenie koncentruje się na problemach najczęściej występujących przy zawieraniu i realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa Sądu najwyższego i sądów powszechnych.

Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm budowlanych, członków zarządów spółek, dyrektorów, kierowników kontraktów/ budowy/robót, project managerów, inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Program szkolenia:

 1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia,
 2. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło, praktyczne skutki różnic pomiędzy tymi umowami,
 3. Forma i moment zawarcia umowy o roboty budowlane. Korzystanie ze wzorów umów i warunków umownych,
 4. Przedmiot umowy o roboty budowlane w orzecznictwie sądowym,
 5. Odbiór robót jako obowiązek inwestora, skutki braku odbioru,
 6. Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe. Roboty dodatkowe,
 7. Podwykonawcy, zakres odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców,
 8. Odstąpienie od umowy – podstawy, forma, skutki, problemy praktyczne,
 9. Kary umowne,
 10. Prawo wykonawcy do wynagrodzenia pomimo niewykonania całości robót,
 11. Rękojmia i gwarancja – wybrane zagadnienia,
 12. Przedawnienie roszczeń,
 13. szczególna regulacja umów w nowym Prawie zamówień publicznych, wymagania co do treści umowy o roboty budowlane,
 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w nowym Prawie zamówień publicznych,
 15. Dopuszczalność zmiany umowy, odstąpienia lub rozwiązania umowy w nowym Prawie zamówień publicznych,
 16. Mediacja i inne formy polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych.

Trener  – radca prawny, doświadczony wykładowca prowadził wykłady z zakresu prawa budowlanego i inwestycji budowlanych (m.in. Politechnika Warszawska), brał udział w pracach legislacyjnych związanych z prawem budowlanym w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Prowadzi Kancelarię Prawną zajmując się obsługą prawną tworzenia, likwidacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwiązywaniem zagadnień prawnych nieruchomości i inwestycji budowlanych. Autor wielu publikacji i komentarzy z dziedziny prawa budowlanego, planowania przestrzennego, BHP w budownictwie (m.in. „Planowanie przestrzenne, Prawo budowlane, przepisy i komentarz.” „Umowy w inwestycjach budowlanych”)

Czas i miejsce szkolenia:

 • 14.12.2021  r., ON-LINE na platformie Clickmeeting w godzinach od 10.00 do 15.00.

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje podczas szkolenia)

Zgłoszenie prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.plDodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem.

wt.wt. grugrugrugru
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line