USTALANIE PRZEZ RADĘ POWIATU WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW W POSTANOWIENIACH SĄDOWYCH, ORZECZNICTWIE, WNIOSKACH I ZALECENIACH. WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. I JEGO SKUTKI. PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU – ISTOTNE ZAGADNIENIA.

Szkolenie adresowane jest do prezydentów miast, starostów i pracowników starostw powiatowych. Celem szkolenia jest omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów usuniętych przed 4.09.2010 r. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym, w tym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,  orzecznictwem sądowym  oraz praktyką organów dochodzących zwrotu poniesionych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów. W szczególności zostanie omówiony najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach uchwał rad powiatów w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

Na szkoleniu odpowiemy:

 • Jakie są przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela?
 • Jakie są tryby postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu?
 • Jakie są obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi?
 • Jakie skutki niesie za sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów?
 • Co powinna zawierać uchwała rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz co jest kwestionowanie w uchwałach przez prokuraturę i sądy administracyjne?
 • Jak prawidłowo wystąpić do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu?
 • Jak prawidłowo wykonać orzeczenia sądu o przepadku pojazdu?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych
  z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu?
 • Co oznacza pojęcie „zakończenie postępowania”, ustalanie właściciela pojazdu oraz jakie są elementy postępowania administracyjnego?
 • Jak przeprowadzić egzekucję ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem,
  z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych?
 • W jaki sposób dochodzić zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi?
 • Jakie są zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia: 24-04-2019 r.. Wrocław, WORKBAND, ul Hercena 3-5, w godzinach 10:00-16:00

Cena udziału w szkoleniu: 490 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 602,70 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenie do wysłania za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl, lub faksem na numer: (22) 811 36 74

śr.śr. kw.kw.kw.kw.
10:00 am — 4:00 pm (6h)

Wrocław

Prawnik

Formularz pdfZgłoszenie on-line