USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROBLEMATYKA USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PO ZNIANACH

Szkolenie adresowane jest do pracowników gmin zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na szkoleniu omówimy:

 1. Omówienie zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisów przejściowych.
 2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle nowych przepisów.
 3. Przesłanki i tryb wydawania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • Warunki wydania decyzji WZ– przesłanki z art. 61 ust. 1 ustawy,
 • Zasada dobrego sąsiedztwa – analiza terenu, odstępstwa od zasady;
 • Uzgadnianie decyzji,
 • Zawieszenie postępowania,
 • Pojęcie strony postępowania, w tym w przypadku biogazowni rolniczych,
 • Możliwość zmiany decyzji.
 1. Treść decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Pojęcie celu publicznego przy ustalaniu lokalizacji inwestycji.
 3. Przesłanki odmowy ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Warunki zabudowy dla OZE
 5. Przeniesienia decyzji.

Wykładowca: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach planowania przestrzennego, ustalania warunków zabudowy, zagospodarowania terenu oraz dróg publicznych.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00-15.00), Szkolenie ON-LINE:

 • Termin: 25.07.2024 r.,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT = 676,50 brutto) *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

(Cena zawiera: materiały szkoleniowe,  certyfikat ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą e-mail na adres zgloszenie@eurokadry.pl.

czw.czw. liplipliplip
10:00 am — 3:00 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line