USTAWA O RZECZACH ZNALEZIONYCH – DYREKTYWY MINISTERSTWA FINANSÓW, URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Wskazówki wydane przez powyższe podmioty centralne dla odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

 1. Jak musimy się zachować przyjmując szczególne rzeczy ruchome jakimi są: telefony, laptopy, aparaty fotograficzne itp.
 2. W jakim celu dokonujemy dodatkowego postępowania zabezpieczającego dane zawarte na w/w sprzęcie?
 3. Dlaczego nie możemy występować do wszystkich podmiotów prowadzących rejestr, zbiór danych o uzyskanie informacji
  o osobie uprawnionej?
 4. Kto jest podmiotem prowadzącym rejestr, zbiór danych?
 5. W jaki sposób przeprowadzamy likwidację rzeczy znalezionych przed wejściem nowej ustawy?
 6. Czemu nie występujemy do Naczelnika Urzędu Skarbowego?

Na szkoleniu zostaną podane kluczowe odpowiedzi na pytania:

 1. Czy znalazca zostanie właścicielem laptopów, telefonów itp., w przypadku kiedy nie znamy osoby uprawnionej do odbioru rzeczy?
 2. Czy rzeczy oszacowane poniżej 100 zł stają się z mocy ustawy własnością znalazcy w momencie nie przyjęcia ich przez biuro rzeczy znalezionych?
 3. Czy rzeczy znalezione przed wejściem ustawy w życie należą do skarbu państwa?
 4. Czy rzeczy znalezione po wejściu w życie nowej ustawy likwidujemy na podstawie ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów?
 5. Czy jesteśmy zobowiązani kierować pisma z zapytaniem o dane właściciela rzeczy do operatorów sieci komórkowych?
 6. Czy powinniśmy powołać komisję likwidacyjną na poczet zgromadzonych rzeczy?
 7. Czy Starosta jest zobowiązany wydać Zarządzenie o przejęciu rzeczy na własność, a następnie powołać komisję likwidacyjną?

Na szkoleniu odpowiemy między innymi na pytania:

 • Jak odebrać rzecz od Pośrednika,   Znalazcy ?
 • Co należy wykonać, aby rzecz znalezioną w bezpieczny dla nas sposób przechowywać w biurze ?
 • Co można zrobić, aby lepiej zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo?
 • Jakie środki ostrożności wdrożono w Biurach  Rzeczy Znalezionych ?
 • Czy możemy zwrócić telefon lub inny sprzęt będący nośnikiem danych osobowych? – wytyczne  Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Jaki organ jest odpowiedzialny za likwidację rzeczy znalezionych– stanowisko  Ministerstwa Finansów,
 • Czy stosujemy ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ?  – Zdanie Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • Czy Policja może być traktowana jako znalazca-?
 • Jak likwidować rzeczy przyjęte przed 21.05.2018 r. i jaką zastosować procedurę?
 • Czy można likwidować rzeczy o znikomej wartości, które były przyjęte przed 21 06 2015 r.?
 • Czy zawsze musi być przeprowadzona likwidacji na podstawi ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, tych rzeczy, które znalazły się w Starostwie przed 21 06 2015 r?
 • Na jakiej podstawie przechodzą rzeczy na rzecz Starostwa po wejściu ustawy w życie?
 • Czy każdą rzecz znalezioną zawierające pieniądze musimy przyjąć?
 • Co zrobić, jeśli kierowca publicznego transportu lub budynku użyteczności publicznej dostarczył rzecz po 3 dniach od momentu przyniesienia przez znalazcę, lub przed 3 dniami?
 • Kogo traktować jak znalazcę w przypadku znalezienia rzeczy przez pracowników sklepu, marketu, stacji benzynowej?
 • Jak traktować rzeczy znalezione w świetle definicji Depozyt?
 • Czy okres czasu przed 21.06.2015r. dla rzeczy znalezionej jest poddany pod regulacje ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów?
 • Jak należy likwidować rzeczy znalezione, które zostały znalezione przed wejściem w życie ustawy rzeczach znalezionych?
 • Do kogo należą rzeczy będące w posiadaniu Biura Rzeczy Znalezionych przed wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych?
 • Kto jest właścicielem rzeczy znalezionych, czy one należą do Skarbu Państwa czy powiatu przed wejściem w życie ww. ustawy?
 • Czy Starosta powinien występować do Sądu z wnioskiem o przejściu prawa na Skarb Państwa?
 • Jaka jest procedura postępowania z rzeczami znalezionymi, gdy to powiat może stać się ich właścicielem?
 • Czy zawsze należy wydać znalazcy rzecz znalezioną?
 • Jak można odmówić wydania rzeczy znalezionej?
 • Kiedy występujemy z pismem do podmiotów – organów prowadzących rejestr danych?
 • W jaki sposób likwidacją rzeczy znalezionych zajmuje się Powiat?
 • Kto zajmuje się likwidacją rzeczy znalezionych przed 21 06 2015 r ?

Wykładowca: prawnik, członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów w dziedzinie metod i technik psychologicznej windykacji należności,  skutecznej nauki negocjacji oraz przepisów prawa cywilnego i administracyjnego. Poznała formy cywilno-prawnego zabezpieczenia umów oraz przepisy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Jej słuchaczami są studenci, kursanci i przedsiębiorcy różnych branż.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00 – 15.00): 16.12.2022 r., szkolenie on-line,

Cena udziału w szkoleniu: 550 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT! (do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT 676,50 zł brutto). Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 2 dni przed szkoleniem.

pt.pt. grugrugrugru
10:05 am — 3:05 pm (5h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line