USTAWA O RZECZACH ZNALEZIONYCH – REGULAMINY, PISMA, WYTYCZNE I INNA DOKUMENTACJA TWORZONĄ NA POCZET REALIZACJI ZADAŃ.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: “USTAWA O RZECZACH ZNALEZIONYCH – REGULAMINY, PISMA, WYTYCZNE I INNA  DOKUMENTACJA TWORZONĄ NA POCZET REALIZACJI ZADAŃ.. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć. Podczas szkolenia otrzymają Państwo rozwiązania licznych problemów oraz przeprowadzone zostaną liczne studia przypadków.

Na szkoleniu omówimy:

 1. Czy każdą rzecz musimy oszacować?
 2. JAK TWORZYĆ PROTOKÓŁ ODEBRANIA ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY / PRZYJĘCIA RZECZY*.
 3. Co to są rzeczy szczególnego rodzaju?
 4. Jakie są elementy POŚWIADCZENIA PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY / PRZYJĘCIA RZECZY*.
  1. Czy zawsze powinniśmy oddać rzecz znalazcy?
 5. Kiedy wręczyć POŚWIADCZENIE PRZEKAZANIA RZECZY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI.
 6. Jak traktować nośniki pamięci?
 7. Kiedy możemy odstąpić od oddania znalazcy rzeczy, której wartość przekracza 100 zł?
 8. Co zawiera  ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE UPŁYW TERMINÓW PRZECHOWANIA RZECZY ORAZ ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYDANIU RZECZY Nr …………………(wypełnia pracownik Biura).
 9. Czy możemy dokonać ODMOWY PRZYJĘCIA RZECZY ZNALEZIONEJ OD ZNALAZCY/POŚREDNIKA.
 10. Kiedy dokonujemy ODMOWY WYDANIA RZECZY ZNALEZIONEJ ZNALAZCY.
 11. Co należy zrobić z rzeczami, które nie zostały odebrane przez znalazcę i uprawnionego?
 12. Czy osoba uprawniona może chronić swoje dane adresowe?
 13. Jak postąpić z dokumentami, które powinny zostać przekazane Policji?
 14. Czy pośrednik i znalazca mają takie same uprawnienia?
 15. Czy pracownicy różnych organizacji, spółek i innych podmiotów prawnych są traktowani jako znalazcy, w przypadku znalezienia rzeczy?

Podczas szkolenia przeprowadzone zostanie studium przypadku. Poniżej zamieszczamy trzy przykładowe zagadnienia problemowe:

 • Przy oszacowaniu rzeczy znalezionej okazało się, że jest nośnikiem pamięci. Jej koszt oszacowania wyniósł poniżej 100 zł, oddajemy czy pozostawiamy ?
 • Znalazca nie odebrał rzeczy w wyznaczonym terminie, czy możemy tą rzecz przejąć na własność a może oddać do używania lub sprzedać ?
 • Osoba uprawniona jest zobowiązana do wypłaty znaleźnego lecz nie wyraża zgody na ujawnienie swoich danych, czy możemy postąpić zgodnie z jej życzeniem ?

Na szkoleniu zostaną podane kluczowe odpowiedzi na pytania:

 • Czy znalazca zostanie właścicielem laptopów, telefonów itp., w przypadku kiedy nie znamy osoby uprawnionej do odbioru rzeczy?
 • Czy rzeczy oszacowane poniżej 100 zł stają się z mocy ustawy własnością znalazcy w momencie nie przyjęcia ich przez biuro rzeczy znalezionych?
 • Czy rzeczy znalezione przed wejściem ustawy w życie należą do skarbu państwa?
 • Czy rzeczy znalezione po wejściu w życie nowej ustawy likwidujemy na podstawie ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów?
 • Czy jesteśmy zobowiązani kierować pisma z zapytaniem o dane właściciela rzeczy do operatorów sieci komórkowych?
 • Czy powinniśmy powołać komisję likwidacyjną na poczet zgromadzonych rzeczy?
 • Czy Starosta jest zobowiązany wydać Zarządzenie o przejęciu rzeczy na własność, a następnie powołać komisję likwidacyjną?
 • Jak odebrać rzecz od Pośrednika,   Znalazcy ?
 • Co należy wykonać, aby rzecz znalezioną w bezpieczny dla nas sposób przechowywać w biurze ?
 • Co można zrobić, aby lepiej zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo?
 • Jakie środki ostrożności wdrożono w Biurach  Rzeczy Znalezionych ?
 • Czy możemy zwrócić telefon lub inny sprzęt będący nośnikiem danych osobowych? – wytyczne  Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Jaki organ jest odpowiedzialny za likwidację rzeczy znalezionych– stanowisko  Ministerstwa Finansów,
 • Czy stosujemy ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ?  – Zdanie Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • Czy Policja może być traktowana jako znalazca-?
 • Jak likwidować rzeczy przyjęte przed 21.05.2018 r. i jaką zastosować procedurę?
 • Czy można likwidować rzeczy o znikomej wartości, które były przyjęte przed 21 06 2015 r.?
 • Czy zawsze musi być przeprowadzona likwidacji na podstawi ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, tych rzeczy, które znalazły się w Starostwie przed 21 06 2015 r?
 • Na jakiej podstawie przechodzą rzeczy na rzecz Starostwa po wejściu ustawy w życie?
 • Czy każdą rzecz znalezioną zawierające pieniądze musimy przyjąć?
 • Co zrobić, jeśli kierowca publicznego transportu lub budynku użyteczności publicznej dostarczył rzecz po 3 dniach od momentu przyniesienia przez znalazcę, lub przed 3 dniami?
 • Kogo traktować jak znalazcę w przypadku znalezienia rzeczy przez pracowników sklepu, marketu, stacji benzynowej?
 • Jak traktować rzeczy znalezione w świetle definicji Depozyt?
 • Czy okres czasu przed 21.06.2015r. dla rzeczy znalezionej jest poddany pod regulacje ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów?
 • Jak należy likwidować rzeczy znalezione, które zostały znalezione przed wejściem w życie ustawy rzeczach znalezionych?
 • Do kogo należą rzeczy będące w posiadaniu Biura Rzeczy Znalezionych przed wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych?
 • Kto jest właścicielem rzeczy znalezionych, czy one należą do Skarbu Państwa czy powiatu przed wejściem w życie ww. ustawy?
 • Czy Starosta powinien występować do Sądu z wnioskiem o przejściu prawa na Skarb Państwa?
 • Jaka jest procedura postępowania z rzeczami znalezionymi, gdy to powiat może stać się ich właścicielem?
 • Czy zawsze należy wydać znalazcy rzecz znalezioną?
 • Jak można odmówić wydania rzeczy znalezionej?
 • Kiedy występujemy z pismem do podmiotów – organów prowadzących rejestr danych?
 • W jaki sposób likwidacją rzeczy znalezionych zajmuje się Powiat?
 • Kto zajmuje się likwidacją rzeczy znalezionych przed 21 06 2015 r ?

Wykładowca: prawnik, członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Ekspert doradca i konsultant w dziedzinie problematyki Ustawy o rzeczach znaleziony. Twórca licznych interpelacji i tez kierowanych do administracji państwowej w odniesieniu do problematyki Ustawy o rzeczach znalezionych. Od ponad 10 lat doradza oraz zajmuje się tematyką wynikającą z Ustawy o rzeczach znalezionych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów w dziedzinie metod i technik psychologicznej windykacji należności,  skutecznej nauki negocjacji oraz przepisów prawa cywilnego i administracyjnego. Poznała formy cywilno-prawnego zabezpieczenia umów oraz przepisy audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Jej słuchaczami są studenci, kursanci i przedsiębiorcy różnych branż.

Czas i miejsce szkolenia (godziny szkolenia 10.00 – 15.00): 29.07.2024 r., szkolenie on-line,

Cena udziału w szkoleniu: 650 zł netto *ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT!. Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@eurokadry.pl  Dodatkowe pytania, szczegółowy program szkoleń, tel. (22) 811 12 22. Potwierdzenie uczestnictwa na 2 dni przed szkoleniem.

pon.pon. liplipliplip
10:00 am — 11:00 am (1h)

ON-LINE

Prawnik

Formularz.pdfZgłoszenie on-line